MENY

Minneforskere til Kapittel

Hvorfor er vi så opptatt av å minnes? Fire forskere fra programområdet Memory Studies ved Universitetet i Stavanger ser nærmere på dette spørsmålet under årets Kapittel, torsdag 23. september kl 14.00.

UiS-forskerne vil på Kapittel-festivalen gi ulike innfallsvinkler til hvordan vi forholder oss til vår fortid. Hør om Å minnes, en forpliktelse?, førsteamanuensis Ketil Knutsen om Fortiden som politisk retorikk, om minneproblematikken i Bernhard Schlinks Høytleseren, og om Hukommelse og digital tekstkultur.

Minneproblematikk er et tverrfaglig, tverrkulturelt og tverrspråklig forskningsfelt. Temaet er aktuelt for de fleste land og er et forskningsfelt med økende interesse.

Arena for diskusjon
– Kapittel er en fin mulighet til å presentere pågående forskning for publikum. Det er viktig for oss å delta i diskusjon og dette er en viktig arena, sier Jager, som er medlem av programrådet for Kapittel 10.

Arrangementet finner sted på Kulturbiblioteket og er gratis

Les mer om programområdet Memory Studies på uis.no/mems

Mer informasjon om festivalen finner du på Kaptittels hjemmeside