MENY

Minst tre rektorpar stiller til valg

Tre rektorpar har annonsert sine kandidatur til valget i februar. Både Marit Boyesen og Tor Hemmingsen, Aslaug Mikkelsen og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Tor Hauken og Kari Vevatne stiller til valg.

Marit Boyesen er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun stiller til rektorvalget med Tor Hemmingsen som prorektor. Hemmingsen er professor i kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Aslaug Mikkelsen er professor i endringsledelse og har vært rektor siden 2007. Hun stiller nå til gjenvalg, denne gang i tospann med Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, som er professor i lesevitenskap og medlem av universitetsstyret. Mikkelsen stiller som rektor og Nicolaysen som prorektor.

Et tredje par har bekreftet sitt kandidatur. Dekan på Det humanistiske fakultet, Tor Hauken, stiller som rektor med instituttleder Kari Vevatne ved Institutt for helsefag som prorektor.

Fortsatt mulig å foreslå
Det er ikke kjent hvorvidt det er flere kandidater til rektorvalget. Fristen for forslag til valgkomiteen gikk ut 10. januar, men det er fortsatt mulig å foreslå kandidater direkte for valgstyret. Denne fristen går ut 25. januar klokken 15.00.

Kandidatene blir formelt ikke offentliggjort før 26. januar, med mindre de lanserer sitt kandidatur selv.

Valgkomiteen skal overlevere forslagene til valgstyret, som har ansvaret for den tekniske gjennomføringen.

Valg i februar
Valg av nytt rektorat skal skje i perioden 17.-23. februar.

I løpet av våren skal det også velges interne styremedlemmer og medlemmer til styrer på fakultets- og instituttnivå.

Mer informasjon om Valg 2011 her