MENY

Misfornøyde med skolen

I den store Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet svarer elevene at skolen er preget av uklare mål for fagene, kjedelige arbeidsmetoder og for mye bråk i timene.