MENY

Mobbing kan føre til skolevegring

Skolevegring skyldes ofte sosiale forhold på skolen. Elever som blir mobbet er ekstra utsatt for å bli skolevegrere, viser ny forskning fra Læringsmiljøsenteret.

Gutt som dekker til ansiktet med hendene.

Når elever ikke klarer å gå på skolen på grunn av emosjonelt ubehag, kalles det skolevegring. Vegring må ikke forveksles med skulk, som handler om manglende motivasjon eller lysten til å gjøre noe annet.

- Skolevegrere har lyst, men klarer ikke gå på skolen, sier Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret.

Havik har i sitt doktorgradsarbeid blant annet undersøkt hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring.

Kan forebygge
5465 elever fra 6. til 10. klasse deltok i undersøkelsen «Skolemiljø, psykisk helse og fravær fra skolen». Resultatet viser at forholdet til medelever er avgjørende for skolevegring, mens medelever spiller en mindre rolle når det gjelder skulk.

- På barnetrinnet er det å bli mobbet en svært stor risikofaktor for skolevegrings-relatert fravær, og i mindre grad også på ungdomstrinnet. Lærerens klasseledelse, i form av kontroll og relasjoner overfor den enkelte elev, synes å ha direkte betydning for både vegrings-relatert og skulk-relatert fravær blant elever på ungdomstrinnet, sier Havik.

Les også:


- Videre viser funn at læreren kan forebygge særlig skolevegring gjennom arbeidet med hele klassemiljøet, regulering av relasjonene mellom elevene og gjennom forebygging av mobbing, sier Havik.

Det mest oppsiktsvekkende med studien, er at funnene indikerer at skolefaktorer kan utgjøre vesentlige risikofaktorer for skolevegring uavhengig av om eleven er emosjonelt sensitiv og uavhengig av kvaliteten på oppfølgingen fra hjemmet.

Havik understreker at det er viktig å ta tak med en gang en elev viser tegn til skolevegring.

- Denne studien viser at det er viktig å ikke vente med å kartlegge mulige grunner i skolen når et barn viser tegn til skolevegring, enten dette er en medvirkende grunn eller direkte grunn til skolevegring, sier hun.

Kilde
Artikkelen «School factors associated with school refusal – and truancy- related reasons for non-attendance” er skrevet av Trude Havik. Edvin Bru og Sigrun Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret, UiS. Den ble publisert online i Social Psychology of Education i februar 2015.

Tekst: Karoline Reilstad