MENY

Møller fortsatt professor II ved Rockefeller University

Professor Simon G. Møller. Centre for Organelle Research, UiS, har fått forlenget professor II-stillingen ved Rockefeller University, New York.

Dette er en stilling som bare blir forlenget på bakgrunn av kvalitet på forskning, publisering og grad av ekstern finansiering.

Simon G. Møller fikk forlenget professor II-stillingen i april, og forskningsaktiviteten i CORE er en av grunnene til forlengelsen.

– Det er viktig for CORE og UiS å ha formelle tilknytninger til ledende internasjonale universiteter. Derfor er denne professor II-stilingen av stor betydning, sier Simon G. Møller.

Simon G. Møller var tidligere post doc i fire år ved Rockefeller University.  

Rockefeller University har 800 forskere fordelt på 69 laboratorier. Universitetet har hatt 23 Nobelpris-vinnere gjennom tidene, og for tiden er seks Nobelpris-vinnere professorer ved Rockefeller University.