MENY

Monica Kristensen Solås på UiS

Forfatter og polfarer Monika Kristensen Solås besøker i neste uke Universitetet i Stavanger og Forskningsdagene 2007. Hun skal holde et foredrag om klimaendringer.

Tittelen på foredraget Monica Kristensen Solås skal holde er Breene ved Jordens ender. Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2007, i samarbeid med Seminar for naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Litt om foredraget:
Tilbaketrekkingen av isbreer på forskjellige steder på kloden er blitt et av de mest brukte symbolene på menneskeskapte klimaendringer. Men vil denne tilbaketrekningen fortsette over lang tid? Vil breene forsvinne?

Dynamiske forandringer i breer er en langsom prosess og avhengig av mange faktorer; både geografiske, geologiske og klimatiske. Forandringene er som regel langsomme og avhenger av stabile trender over lang tid. Men samtidig er breene selv med på å påvirke klimaet, både i nærområdene og globalt.

Først når de er i ferd med å forsvinne, kommer de praktiske og samfunnsmessige betydningene av bredekte landskap til syne. Breene har ikke bare en visuell og estetisk betydning i naturen, men også i høyeste grad en påvirkning på jordbruk og annen næringsvirksomhet, kraftindustri, transport og samfunn langt unna breene.

Isbreer er i kraftig tilbakegang på så forskjellige steder som den antarktiske halvøya, i Weddellhavet (Antarktis), i fjellene langs Takla Makan ørkenen i Kina og Tibet, over Grønland og på Svalbard.

Tid: Torsdag 27. september 2007, kl. 14.15 - 15.15
Sted: Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, rom C-101

Les mer om  Forskningsdagene 2007 på og høstprogrammet for Seminar i naturvitenskap ved å klikke her.