MENY

Møt din nye ansatt

Konferansen IOR NORWAY 2018 vil skape en ny møteplass mellom petroleumsingeniørstudenter og industrien. Kanskje møter du din framtidige arbeidstaker her?

Doktorgradsstudent Tijana Voake ved Det Nasjonale IOR-senteret diskuterer prosjektet sitt under fjorårets IOR NORWAY. Doktorgradsstudent Tijana Voake ved Det Nasjonale IOR-senteret diskuterer prosjektet sitt under fjorårets IOR NORWAY.

Møteplassen, som har fått navnet Master's Corner skal gi bedrifter sjansen til å finne kvalifiserte medarbeidere, samt gi masterstudentene ved Universitetet i Stavanger muligheten til å vise hva de jobber med.

Masterstudentene med på laget

Siden konferansen har temaet IOR (økt oljeutvinning), er det hovedsakelig studentene ved petroleumsingeniør og -geologi som er målgruppen. IOR NORWAY arrangeres 24.-25. april i Tjodhallen i Kjølv Egelands hus på UiS. Det er første gang masterstudentene tas med på laget, men håpet er at dette skal bli et fast innslag under den årlige konferansen.

– Vi skal skape et møtested hvor studentene vil kunne gi en kort presentasjon av masteroppgavene sine, eller gi en kort oversikt over aktuelle emner de synes det ville være spennende å skrive om. Deltakerne fra industrien kan gi tilbakemelding på allerede igangsatte oppgaver eller foreslå temaer etter hvilke behov bransjen har, sier senterleder Merete Vadla Madland ved Det Nasjonale IOR-senteret.

 

I underkant av 100 masterstudenter ved UiS har fått invitasjon til å delta på Master's Corner. De har alle blitt bedt om å skrive 450 ord om masterprosjektet sitt. I tillegg sender de en kort CV og bilde. Alt blir trykket opp og deles ut til representanter fra aktuelle bedrifter i regionen. Invitasjoner har gått ut til industripartnerne til Det Nasjonale IOR-senteret, men alle er velkomne til å delta.

Master's Corner skjer under dag to av konferansen (25. april). Denne dagen vil studentene få sitt eget «mingleområde» ved Tjodhallen. Konferanseprogrammet dag to starter med en hilsen til studentene fra fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Har du lyst til å møte studentene våre, send en e-post til Det Nasjonale IOR-senteret innen 13. april.

Tekst og foto: Kjersti Riiber