MENY

Mühleisen ny professor ved UiS

Wencke Mühleisen er tildelt personlig opprykk til professor i feministisk teori og kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Opprykket gjelder fra 21.2.2011

Wencke Fugelli Mühleisen tok Cand. philol. i medievitenskap ved Universitetet i Oslo i 1994, og senere dr.art i medievitenskap ved samme sted i 2002.

Fra 1974 til 1989 drev Wencke Mühleisen diverse kunstnerisk virksomhet før hun fra 1976 til 1985 jobbet med utvikling og ledelse av et kurssenter i Friedrichshof i Østerrike. I 1994 og 1995 var hun vitenskapelig assistent ved UiO.

Fra 1996 til 1997 var hun markeds- og informasjonskonsulent ved Norsk filminstitutt og fra 1997 til 2000 var hun medredaktør for Norsk medietidsskrift.

I 2001 var hun gjesteforsker ved Zentrum für interdiziplinäre Frauen und Geschechterforschung, Technische Universität i Berlin. Fra 1997 til 2002 var hun doktorgradsstipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (nå Senter for tverrfaglig kjønnsforskning) ved UiO. Fra 2002 har hun vært fast spaltist i Klassekampen.

I 2003 underviste hun ved Statens kunstakademi i Oslo og i 2004 var hun gjesteforsker ved Zentrum für transdiziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt Universität i Berlin. I 2006 var hun gjesteforsker ved Christina-institutet för genusforskning ved Helsingfors universitet. I 2007 var hun temaredaktør for Nora. Nordic Journal for Women´s Studies

Fra 2003 til 2007 var hun postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO. Fra 2008 til 2010 var hun nestleder for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og fra 2008 har hun vært faglig leder ved Nettverk for kjønnsforskning ved UiS