MENY

Munthe i utval for ny lærarutdanning

Instituttleiar Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet er oppnemnd som medlem av rammeplanutvalet for lærarutdanning. Utvalet skal på oppdrag frå regjeringa utvikle ny rammeplan for lærarutdanning.

Utvalet skal leias av Rektor ved Høgskolen i Vestfold, Petter Aasen. Den nye lærarutdanningsmodellen vert satt i gang i august 2010.