MENY

Næringsforeningen og UiS inngår samarbeidsavtale

Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger har inngått en forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen skal bidra til å styrke regionens konkurransekraft.

Marit Boyesen og Harald Minge signerer ved bord Rektor ved UiS, Marit Boyesen, og direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, skriver under samarbeidsavtalen. Avtalen vil blant annet resultere i flere bachelor- og masteroppgaver med relevante problemstillinger fra næringslivet.

– Et godt samarbeid mellom akademia, forskning og næringsliv er allerede et konkurransefortrinn for denne regionen. Nå skal vi bli enda bedre. Det er nødvendig fordi vår næringsutvikling i enda sterkere grad vil være kunnskapsbasert framover. 

Det sier direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, som nylig har signert en avtale med rektor Marit Boyesen ved UiS. 

– Bedre samhandling mellom Næringsforeningens 2002 medlemsbedrifter og Ullandhaug-miljøet, som er motoren for kompetanse og innovasjon, vil være en viktig suksessfaktor. Heldigvis har begge våre organisasjoner denne formen for samarbeid nedfelt i våre strategier, påpeker Minge. 

– Avtalen med Næringsforeningen er viktig for oss. Innovasjon og samarbeid med arbeidslivet er et satsningsområde for universitetet, sier rektor Marit Boyesen ved UiS. 

Hun viser til at med alle medlemsbedriftene til Næringsforeningen, gir avtalen universitetet tilgang på en stor bredde av virksomheter.  

– Det er et økende fokus på praksis i studiene våre, og likedan på forskning i samarbeid mellom universitet og arbeidsliv. Gjennom prioritering av noen gode prosjekter i årene fremover, har vi mulighet til å skape noe unikt i vår region, sier Boyesen. 

Kompetanse 

Tett samarbeid med omgivelsene og inngåelse av partnerskap står sentralt i UiS sin strategi, mens kompetanse er et satsningsområde for Næringsforeningen. Avtalen er en videreutvikling og formalisering av et allerede eksisterende samarbeid.  

– Av Næringsforeningens sju viktigste innsatsområder, har styret valgt kompetanse som det viktigste i inneværende periode. Det skal vi levere på, og derfor er vi ekstra glade for avtalen med universitetet, legger Minge til. 

Bredt 

Næringsforeningen er i dag medlem i Verdiskapingsforum ved UiS og i samhandlingsgruppene tilknyttet forumet. UiS deltar i dag i ressursgrupper i Næringsforeningen, og foreningen har også en egen gruppe for studenter. 

– Avtalen favner bredt. Vi ønsker å bidra til økt forskning og kunnskapsoverføring, både i bedriftene og ved UiS for å styrke regionens nærings- og fagområder. Vi vil se på mulige utdanningstilbud i tråd med næringslivets behov, skape møteplasser mellom fagmiljøer og næringslivet og ikke minst ønsker vi å styrke koblingen mellom studentene og bedriftene. I den forbindelse vil vi se på mulige trainee-ordninger og formidle temaer for bachelor- og masteroppgaver fra næringslivet, for å nevne noe. I Næringsforeningen har vi allerede en ressursgruppe som består kun av studenter, sier Minge.  

Fornuftig 

Avtalen innebærer også at universitetet og Næringsforeningen sammen setter seg helt konkrete og målbare mål. 

– Vi har etablert en fornuftig organisering rundt oppfølgingen av avtalen. Vi kommer til å jobbe veldig prosjektbasert. Til enhver tid skal vi levere på fem ulike prosjekter som vi sammen utformer.  

Blant de samarbeidsområdene som skal prioriteres er å formidle bachelor- og masteroppgaver både med problemstillinger fra næringslivet og fra studenter til næringslivet, arbeide for praksisplasser for studenter i bedriftene for å styrke studienes relevans og gi studentene relevant arbeidserfaring, arbeide for at bedriftene benytter seg av ordningen med nærings-ph.d.-er, samarbeide om etter- og videreutdanningstilbud, innovasjonsprosjekter og trainee-konsepter. 

Tekst: Ståle Frafjord
Stoffutveksling. Saken er publisert i Rosenkilden.