MENY

Næringslivet ønsker språktilbud

Nye tanker om bruk av fremmedspråk ønskes velkommen av næringslivet.

Da UiS-styret i vinter behandlet fremmedspråkenes framtid, gikk det samtidig ut en oppfordring om å finne nye måter å bruke språkfagene på. Nettundervisning, etter- og videreutdanning og samarbeid med eksterne aktører var blant eksemplene som ble nevnt.

Språkmiljøet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap legger nå fram forslag til et studium med ny profil for fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet. Deretter er det styret ved UiS som avgjør om et nytt studium skal opprettes eller ikke.

Ny struktur
I det nye studiet legges det opp til nye måter for vurdering av studentenes kunnskaper. Det betyr at studentene bruker fremmedspråket for å vurdere språknivået, mens målspråket brukes for å vurdere resten av innholdet i studiet, for eksempel kulturkunnskaper.

Førsteamanuensis Alexandre Dessingué tror at den nye tankegangen vil gjøre språk mer attraktivt.

- Språkfagenes situasjon i Norge er i endring og det krever at vi tenker annerledes. Vi må i større grad se på samfunnets behov i forhold til relevansen i studietilbudet. Tidligere har vi tilbudt en blanding av ferdighetsbasert innhold og kunnskapsbasert innhold, men dette er ikke nødvendigvis en riktig kobling lenger, sier han.

Språk i andre studier
Det jobbes også for integrering av språkfagene i andre fag.

- Et eksempel kan være utdanninger innen økonomi og ledelse. For disse kan kulturkunnskap være vel så viktig som språkkunnskaper hvis de senere skal jobbe internasjonalt, mener han.

Ny avtale
Og næringslivet støtter disse ideene. I neste uke signeres en intensjonsavtale med NHO som skal ta planene om et etter- og videreutdanningstilbud et steg videre.

Rådgiver Leiv Roald Thu i NHO har de siste årene vært i dialog med UiS om behovet for språkopplæring i næringslivet. Han lover at organisasjonen vil bidra til å markedsføre et tilbud og skape motivasjon hos medlemmene.

Språktørst
- Næringslivet må forholde seg til en global verden, der avstanden stadig blir kortere. I denne virkeligheten er det usedvanlig viktig å kunne kommunisere egen kompetanse på andre lands språk. Vi ønsker derfor å bidra til utviklingen av et relevant språktilbud og skape en tørst etter språkkunnskaper hos våre medlemmer, sier Thu.

Han mener at kontakt med den internasjonale forretningsverdenen krever et visst språknivå innen for eksempel gatekommunikasjon, juridisk terminologi og teknisk språk.

- Språk er mer enn ord. Vi har derfor tro på språkopplæring i en kulturell setting. Vi er åpne for alle språk, både det som tilbys i dag, også kinesisk, hvis det skulle være behov for det, sier Thu.