MENY

NASA-direktør besøker UiS: - Vi har så vidt sett begynnelsen

- Den raskt voksende kommersielle delen av romforskningen åpner for hittil uante muligheter innenfor mange viktige områder, ikke minst gjelder dette materialteknologi og medisin, sa Gary L. Martin, Director of Partnerships ved NASA Ames sitt forskningssenter i Silicon Valley i California, på en presentasjon i regi av Mars Institute Student Chapter ved UiS.

Bilde NASA-direktør Gary L. Martin (nr. 2 f.v.) møtte under besøket på UiS representanter fra Mars Institute Student Chapter og fra universitetsledelsen. Fra venstre: dekan Øystein Lund Bø, styremedlem Hirra Ejaz, leder Maria Råken, rektor Marit Boyesen, nestleder Beder Al Furati og direktør John B Møst NASA-direktør Gary L. Martin (nr. 2 f.v.) møtte under besøket på UiS representanter fra Mars Institute Student Chapter og fra universitetsledelsen. Fra venstre: dekan Øystein Lund Bø, styremedlem Hirra Ejaz, leder Maria Råken, rektor Marit Boyesen, nestleder Beder Al Furati og direktør John B Møst

Martin kom direkte fra ONS, der han delte sin kunnskap og sine framtidsvyer gjennom ikke mindre enn to presentasjoner om teknologiske kvantesprang innen romfart og olje og gass, der han la vekt på de mange likhetene innen teknologiske utfordringer og i måten å nærme seg disse på.

En tidsreise via Jernaldergården på Ullandhaug tok Martin til universitetet og Mars Institute Student Chapter sitt åpne møte om framtiden for kommersiell romfart.

I startgropa

Martin kunne fortelle en tallrik forsamling om de aller siste og mest innovative prosjektene innen den kommersielle delen av romfarten.

- The new space står framfor en eventyrlig vekst og byr på uendelige muligheter for innovasjon og nyskaping som vi så vidt har sett begynnelsen på, presiserte Martin.

- Ny teknologi og smarte forretningsmodeller gjør at forskning og innovasjon innen disse områdene ikke trenger å koste all verden, sa NASA-direktøren videre og brukte ballongfartøy i den øverste atmosfæren som eksempel på kostnadseffektive forskningsstasjoner.

Mars er målet

- Prisen for å få plassert et instrument som kan sende måleresultater direkte tilbake fra månen eller fra et fartøy i bane reduseres stadig, og nye modeller for digitale «spleiselag» er drivere i utviklingen mot videre og mer effektiv utforskning av det ytre rom, sa Martin.

- Vekt er en av de største utfordringene i forhold til å gjennomføre ekstremt lange reiser og i å etablere infrastruktur langt fra jorden, men tenk hva 3D-printing kan bidra med i forhold til å kunne produsere byggeelementene på stedet - eller for den del å slippe å «drasse» på gigantisk reservedelslagre, sa Martin.

Han slo videre fast at kolonisering av Mars nok er det ultimate målet for mange av aktørene innen utforskning av det ytre rom, ikke minst på grunn av planetens mange likheter med jorden.

Etikk i rommet

Om teknologi og økt kunnskap gjør utforskning av det ytre rom mer kostnadseffektiv skapes det samtidig nye utfordringer som avfallshåndtering, eierskap til områder og ressurser - og ikke minst etikk i forhold til at det regnes for sannsynlig at det finnes liv der ute.

- De moralske og etiske utfordringene i forhold til at vi beveger oss raskere og lengre ut i rommet må tas på alvor både i forhold til eierskap og i forhold til hvilke fotavtrykk vi risikerer å etterlate oss, sa NASA-direktøren, med klar hentydning til «space junk», som allerede er en utfordring for sikkerheten i rommet.

Tekst og foto: Lars Gunnar Dahle