MENY

Nasjonal praksissamling i Rogaland

Tema er "Akademia møter praksis".

Nasjonal praksissamling arrangeres 8. og 9. mai 2008. Samlingen er et samarbeid mellom Diakonhjemmets høgskole Rogaland (DHS-R) og Universitetet i Stavanger (UIS), og er åpen for alle ansatte ved utanningene barnevern, sosionom og vernepleien som har ansvar for praksis. Andre interesserte ved utdanningene kan også delta.  

Tema i år er "Akedemia møter praksis" og her vil blant annet "NAV som prakisarena" og "Skikk og bruk i praksis" bli diskutert. Videre vil HUSK-kontoret (høgskole- og universitetssosialkontor) ved UiS komme med innspill og informere om samarbeid mellom forskere, praktikere og brukere og dele erfaringer med et slikt prosjekt.

Samlingen skal foregå ved DHS-R og ved UiS på Ullandhaug. Mer informasjon og program finner du her.