MENY

Nasjonalt helseutvalg leverte sine anbefalinger

Professor Karina Aase og resten av utvalget har overlevert sin NOU om statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Arbeidet med NOU 2016:25 med tittelen "Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?" har pågått siden høsten 2015 og har vært ledet av Stener Kvinnsland.

Utvalgets mandat har vært å utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget har også vurdert inndelingen i helseregioner, samt eierskap til og forvaltning av bygg. En av hovedanbefalingene fra utvalget er å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten.  

– Arbeidet har vært krevende og resultatet bærer preg av at organiseringen av spesialisthelsetjenesten er kompleks der en modell ikke nødvendigvis står frem som den eneste løsningen, sier UiS-professor Karina Aase.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie takket Kvinnsland og resten av utvalget for arbeidet de har gjort.

– Spesialisthelsetjenesten og sykehusene er grunnleggende for vårt velferdssamfunn, og hvordan de er organisert og styrt er viktig for tilbudet pasientene får, sier Høie i en pressemelding fra departementet.

NOU-en skal nå ut på bred høring. 

Les Kvinnsland-utvalget sin pressemelding.

Tekst: Benedicte Pentz

Professor Karina Aase ved UiS

Professor Karina Aase og resten av utvalget anbefaler å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten. (Foto: Elisabeth Tønnessen)