MENY

Nasjonalt kompetansesenter for boring og brønn

Forskningsselskapet IRIS åpner i dag et Nasjonalt kompetansesenter for boring og brønn. Målet er å samle aktørene, profilere miljøet nasjonalt og internasjonalt og bidra til å sprenge grenser innenfor forskning og utvikling.

Senteret bærer navnet Ullrigg Centre og er oppkalt etter testriggen Ullrigg ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Universitetet i Stavanger eier 50 prosent av aksjene i IRIS. Statoil følger opp sitt langvarige samarbeid med IRIS, og har i dag undertegnet en intensjonsavtale verdt 50 millioner kroner. Samarbeidsavtalen tilfører Ullrigg Centre forskningsmessige utfordringer, langsiktighet, fokus og finansiering.

- Vi bygget Ullrigg og sprengte grenser. Nå etablerer vi Ullrigg Centre for å sprenge nye grenser, sier konstituert administrerende direktør Anna Aabø ved IRIS.

Ullrigg Centre vil være en nav i det norske bore- og brønnmiljøet og jobbe for å bli verdens beste kompetansemiljø.

Senteret vil være et kontaktpunkt for aktører fra industri, forskning og undervisning, og på den måten forsterke den teknologiske utviklingen.

- De ulike selskapene og organisasjonene skal dyrke seg selv og det de er gode på, men vi vil jobbe for sammenhengen, for å gjøre pakken synlig, sier leder Marit Karlsen Brandal ved Ullrigg Centre.

Samle kompetansen
Kompetansesenteret finansieres i all hovedsak av aktører innenfor bore- og brønnmiljøet. Både små og store selskaper ser et stort potensial i senteret og støtter opp om nyetableringen.

- Det er behov for å samle kompetansen. I Stavanger finnes det er bredt miljø innenfor boring og brønn, men få steder der kunnskapen er samlet, påpeker salgs- og markedsdirektør Thorleif Totte Lager i Proffshore. Han betrakter Ullrigg Centre som en god profileringsarena.

Daglig leder Ola M. Vestavik i ReelWell tror at mange aktører i bore- og brønnmiljøet vil nyte godt av et tettere samarbeid og en felles profilering.

- Markedsføring er vanskelig, og vi kjemper alle for oppmerksomhet. Jeg tror vi alle har fordeler av å vise breddekompetanse og samarbeidsvilje. Som et lag stiller vi også sterkere enn som enkeltaktører, påpeker Vestavik.

Store ambisjoner
Ullrigg Centre har som visjon å bli det internasjonalt ledende kompetansesenteret for ”safe and smart wells”.

- For 15 år siden mente mange at det ikke var mulig å sette noe som helst av prosessanlegg ned på havbunnen. Men verden går videre og nå setter man ned alt mulig. Det er imidlertid viktig at alle aktørene i bore- og brønnmiljøet er med å bygge kompetansen videre slik at vi kan være først ute med nye ideer og nye løsninger, påpeker teknisk direktør Per Olav Haughom i Seabed Rig.

Også teknologidirektør Jens Hagen i Hydro tar til orde for et høyt ambisjonsnivå.

- Det som har skjedd innenfor boring og brønn i Norge de siste ti til 15 årene, viser at vi har mulighet til å bli verdensledende. Det ville være veldig skuffende om vi ikke la listen høyt, sier Hagen.

Forskningsdirektør Ingve R. Theodorsen i Statoil har store forventninger til at Ullrigg Centre vil levere viktige forskningsbidrag.

- Ullrigg Centre er viktig for Statoil og for hele oljeindustrien. Bore- og brønnaktivitetene utgjør en vesentlig del av kostnadene på norsk sokkel, så alle initiativ som går i retning av å satse på forskning og utvikling er utrolig viktige, sier Theodorsen.

UiS støtter opp
Også Universitetet i Stavanger gir sin fulle støtte til Ullrigg Centre.

- UiS satser stort på forskning og undervisning innenfor petroleum og er en sterk bidragsyter til ny kunnskap om olje- og gassvirksomhet. Vi vil spille en sentral rolle også i framtiden, sier rektor Ivar Langen ved UiS.

Det er ingen tilfeldighet at det nyopprettede kompetansesenteret har fått navn etter testriggen Ullrigg. Ifølge dekan Arild Bøe ved UiS har Ullrigg vært et viktig instrument ved alle store milepæler innenfor oljeutvinning de siste 25 årene.

- Automatisering, horisontal boring, sub sea, smarte brønner og multilaterale brønner er sprang der Ullrigg var sentral som testsenter og forskningsfasilitet. At disse nye teknologiene kunne testes på Ullrigg gav for eksempel trygghet for bruken av horisontale brønner, noe som har vært avgjørende å opprettholde produksjonen, forklarer Bøe.

Anna Aabø ved IRIS legger heller ikke skjul på hvor viktig Ullrigg har vært og er for aktørene innenfor bore- og brønnvirksomhet.

- Industrien har hatt stor nytte av Ullrigg, ikke minst for å få en kostnadseffektiv verifisering av ny teknologi. For leverandørindustrien er det dessuten svært viktig å få en uavhengig testing av utstyr, sier Aabø.

Flere fokusområder
Ullrigg Centre vil fokusere på forskning, utdanning, testing og verifikasjon. Senteret vil være en arena for teknologi og innovasjon, markedsført gjennom møter, konferanser, internasjonale nettverk, bulletenger og en webside.