MENY

Nasjonalt senter for oljeutvinning legges til UiS

Det nye senteret for økt oljeutvinning skal ligge på Universitetet i Stavanger. Det ble kunngjort av statsråd Ola Borten-Moe på en pressekonferanse fredag 30. august.

Foto av jublende forskere fra UiS og IRIS.

Det var full jubel på UiS og IRIS da nyheten kom. Fra venstre bak: Forskningsleder Aksel Hiorth (IRIS), Professor Svein M. Skjæveland (UiS), prodekan for forskning Bjørn Hjertager (UiS), dekan Ole Ringdal (UiS), spesialrådgiver Per Ramvi (UiS). Fra venstre foran: Kirsti Veggeland, direktør for IRIS Energi, forskningsdirektør Siv Marie Åsen (IRIS), instituttleder Hans Borge og senterleder Merete V. Madland.

UiS, IRIS og Institutt for energiteknikk (IFE) er de sentrale partnerne i konsortiet. Norges Forskningsråd vurderte stavangermiljøet som det beste i landet, i konkurranse med Trondheim og Bergen. Det nye senteret inkluderer også sterke fagmiljøer i Trondheim, Bergen, Oslo og utlandet.

Førsteamanuensis Merete Vadla Madland ved UiS blir senterleder.

– Dette er et resultat av 30 års hardt arbeid. Vi har bygget opp et forskningsmiljø i den internasjonale elitedivisjonen og i alle år dyrket et nært samarbeid med industrien. I tillegg har vi med oss mange andre, svært dyktige forskere i Norge og utlandet i dette senteret. Nå kan vi utvide vår forskning ytterligere og finne optimale løsninger for økt oljeutvinning på eksisterende felt, sier Madland.

– Stor anerkjennelse
Rektor Marit Boyesen ved UiS er svært stolt over sentertildelingen.

– Dette er bevis på vår faglige styrke og den store verdiskapingen universitetet står for. Jeg vil takke det vitenskapelige miljøet og alle andre som har bidratt til søknaden, sier Boyesen.

Kirsti Veggeland, direktør for IRIS Energi, er også svært fornøyd.

– Dette er en stor anerkjennelse av våre forskere og arbeidet de har gjort. At forskningssenteret legges til Stavanger gir oss både forutsigbarhet og langsiktighet i vårt forskningsarbeid, i tillegg til muligheten for et enda tettere samarbeid med industrien, sier Veggeland.

– Gode på samarbeid
Ordføreren i Stavanger, Christin Sagen Helgø, gratulerer på vegne av hele regionen.

– Dette er en fantastisk nyhet. Nå har UiS og IRIS fått den anerkjennelsen de fortjener. Det er utrolig mange dyktige fagfolk der oppe. Denne tildelingen er også et resultat av det svært gode samarbeidet forskerne har med næringslivet, sier Sagen Helgø.

Milliarder å tjene
Bakgrunnen for senteret er at Åm-utvalget i 2010 presenterte en visjon for at minst mulig olje skal ligge igjen i eksisterende felt. Bare små prosentvise økninger vil gi flere hundre milliarder kroner mer i bruttoinntekter fra Nordsjøen.

Derfor vil regjeringen bruke 50 millioner kroner de neste fem årene på et nytt nasjonalt senter for økt oljeutvinning. En ekspertkomite i Norges forskningsråd har altså bestemt at Stavanger er stedet for økt oljeutvinning.

Stort volum
UiS og IRIS har et bredt sammensatt fagmiljø med lange forskningstradisjoner på økt oljeutvinning. Fysikere, kjemikere, geomekanikere, geologer, geokjemikere, matematikere og økonomer produserer et stort volum vitenskapelige artikler hvert år.

Resultatet har vært en stadig bedre forståelse av det komplekse samspillet mellom vann, bergart og olje i et reservoar, samt bedre risikovurdering og økonomiske beslutningskriterier for oljeselskapene. 

Les pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet her

Les begrunnelsen fra Forskningsrådet

Les mer om økt oljeutvinning på våre forskningssider