MENY

Navn på minnestein ble til bok

34 navn har stått på en minnestein i skolegården på Kongsgård videregående skole siden 1949. Nå er livene deres ført i pennen av skolens egne elever, assistert av redaktører fra UiS.

I over 60 år har den store minnesteinen stått i skolegården på Kongsgård, ved muren opp mot Stavanger domkirke. Inngravert er 34 navn på tidligere elever, som alle mistet livet under andre verdenskrig.

Trukket inn i undervisningen
Nå er historiene bak disse 34 navnene dokumentert i boka Hvorfor havnet de her? Kongsgård-elever forsker på skolens krigsofre (Hertervig forlag), som blir offisielt lansert i Sangsalen på skolen torsdag 15. august klokken 18.

Elevene på Stavanger katedralskole, Kongsgård, har i flere år vært med på et unikt samarbeid med Universitetet i Stavanger. Gjennom minnesteinprosjektet har monumentet blitt trukket systematisk inn i skolens historieundervisning, hvor elevene gjennom prosjektet har utført faget som historikere, slik læreplanen for videregående skoler legger opp til.

Biografier skrevet av elever
De 34 biografiene av de tidligere elevene på minnesteinen er dermed ført i pennen av skolens egne elever, under veiledning av historielærerne ved skolen og fagansatte ved Universitetet i Stavanger. Redaktørene Ole Kallelid og Heidi Løge har redigert tekstene og supplert med en fagdidaktisk innledning og etterord.

–Denne boka er av interesse for alle som ønsker å lære mer om Stavangers historie under andre verdenskrig, men også for pedagoger og andre som er interesserte i formidling av den nære fortid for ungdom, sier Kallelid.

Forsiden av boka.

Boka blir publisert på Hertervig forlag.