MENY

Nesten 4000 tilbudt studieplass ved UiS

Studentopptaket ved Universitetet i Stavanger høsten 2012 er nå klart. 3923 søkere har fått tilbud om studieplass til grunnstudiene ved UiS gjennom Samordna opptak (SO) til høsten. Det er 381 flere enn i fjor.

Ingeniør-, samfunns- og mediefag dominerer listen over de vanskeligste studiene å komme inn på.

Fem av de ti mest populære studiene er samfunnsvitenskapelige utdanninger og de resterende fem er teknologiske utdanninger. Aller vanskeligst har det vært å komme inn på bachelorstudiet i rettsvitenskap. Studiet hadde hele 306 søkere til 30plasser, noe som resulterte i en poenggrense* på 54,1 i ordinær kvote**. Hele 765 personer står på venteliste til studiet.

På andreplass ligger master i industriell økonomi som fortsatt er den vanskeligste teknologiske utdanningen å komme inn på.

Petroleumsteknologi på frammarsj
Årets store trend på UiS er at poengkravene til alle petroleums- og offshoreutdanninger har steget markant, og de har også flere søkere enn tidligere. Bachelor i petroleumsteknologi er nå det tredje vanskeligste studiet å komme inn på, med en poenggrense på 53,4. Både master i offshoreteknologi og master i petroleumsteknologi er på topp fem. Nåløyet er også blitt trangere for bachelor i petroleumsgeologi som i år også er på topp-ti listen. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har dermed fem av de ti vanskeligste studiene å komme inn på ved Universitetet i Stavanger. Disse studiene har til dels lange ventelister.

–Det er gode tall i hovedopptaket og vi er godt fornøyde med at så mange flinke studenter søker seg til UiS. Årets søkertall var rekordhøye og i år blir nesten 4000 tilbudt studieplass til grunnstudiene, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Susanna King.

Økonomi- og medieutdanninger fortsatt populære
Siviløkonomutdanningen, 5-årig master i økonomi og administrasjon blir stadig vanskeligere å komme inn på og har en poenggrense på 51,5 i ordinær kvote. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er det mest søkte studiet ved UiS med 527 primærsøkere til 120 studieplasser og hele 692 personer på venteliste. Bachelorstudiet i regnskap og revisjon er også populært men er i år enklere å komme inn på enn i fjor.

Journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon er fortsatt populære studier, men har noe lavere poengkrav enn i fjor. Begge er fortsatt blant de ti vanskeligste studiene å komme inn på ved UiS.


Svarfrist og suppleringsopptak
Søkere som får tilbud om studieplass må svare innen 26. juli, ellers faller plassen bort. De må også si i fra om de ønsker å stå på venteliste til studier de ikke har kommet inn på.

Det første suppleringsopptaket blir foretatt i regi av Samordna opptak i slutten av juli. Etter dette skjer det fortløpende opptak. Sjekk også nettsidene til Samordna opptak.

Restetorget
Av de 45 studiene på UiS som tilbys gjennom Samordna opptak, er 10 lagt ut på Restetorget. Det betyr at langt de fleste studiene er fylt opp med godt kvalifiserte søkere.

Samordna opptak har lagt ut en oversikt over ledige studieplasser på Restetorget, og det vil være mulig å søke på disse fra fredag 20. juli kl. 9. Der kan den snarrådige studiesøker sikre seg en plass på bachelor i hotelledelse, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk, bachelor i nordisk språk og litteratur, årsstudium i nordisk, og realfagene bachelor i matematikk og fysikk, bachelor i biologisk kjemi og årsstudium i matematikk eller ingeniørstudier som data eller kjemi og miljø.

Det finnes også flere ledige studieplasser som har lokalt opptak. Disse er lagt ut direkte på uis.no.

* Poenggrensen ved det enkelte studium er poengsummen til den siste søkeren som ble tilbudt plass på studiet.

** Man kan få tilbud om studieplass fra ulike opptakskvoter. Ordinær kvote omfatter alle søkerne.

 

De 10 vanskeligste grunnstudiene å komme inn på (poenggrenser ordinær kvote):

Plassering Studium Antall stuideplasser Poenggrense ordinær kvote
1 Bachelor i rettsvitenskap 30 54,1
2 Master i industriell økonomi 20 53,6
3 Bachelor i petroleumsteknologi 50 53,4
4 Master i offshoreteknologi 15 51,8
5 Master i petroleumsteknologi 45 51,7
6 Bachelor i journalistikk 25 51,7
7 5-årig master i økonomi og administrasjon 30 51,5
8 Bachelor i petroleumsgeologi 20 49,7
9 Bachelor i fjernsyn- og multimedieproduksjon 20 49
10 Bachelor i økonomi og administrasjon 120 48

 

De 10 mest søkte studiene i Samordna opptak (antall primærsøkere hovedopptak):

Plassering Studium Primærsøkere Studieplasser
1 Bachelor i økonomi og administrasjon 527 120
2 Bachelor i sykepleie 392 210
3 Bachelor i rettsvitenskap 306 15
4 Bachelor i petroleumsgeologi 274 50
5 Bachelor i barnevern 230 100
6 Bachelor i sosialt arbeid 221 80
7 Master i petroleumsteknologi 167 45
8 Bachelor i førskolelærer 159 110
9 Bachelor i sosiologi 152 80
10 Bachelor i reiselivsledelse 148 80