MENY

Nettsuksess for NettOp

Med 1 700 presentasjoner og totalt 210 000 visninger er nettpublisering av forelesinger fra UiS en kjempesuksess. Nå får universitetet nok et auditorium med mulighet for helautomatisk opptak og nettpublisering.

Høsten 2010 gjorde UiS for første gang de store fellesforelesningene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilgjengelige for studentene på nett.
Det har vært en kjempesuksess: 2 000 forelesningstimer har vært vist totalt 210.000 ganger de siste to årene.

Det er NettOp UiS, som utvikler innhold og løsninger til nettbasert læring og formidling, som har gjort det tekniske arbeidet i samarbeid med IT-avdelingen.
I disse dager er et helt nytt auditorium med mulighet for helautomatisk opptak og nettpublisering av forelesninger rigget og klart ved Det humanistiske fakultet (HUM). Fakultetet har selv vært pådriver for å få et slikt auditorium.

Prodekan for undervisning Jorunn Melberg ved HUM er spent på i hvilken grad fagmiljøene på fakultetet vil ta dette verktøyet i bruk. Hun håper og tror at foreleserne er åpne og nysgjerrige for mulighetene dette gir for fagfeltet deres.
Hun understreker at det ikke vil passe for alle og heller ikke for all undervisning.

– Vi håper at dette for mange kan bli en alternativ undervisningsform i enkelte deler av undervisningen, sier Melberg.

Digitale studenter
Så vidt NettOp-leder Atle Løkken vet, er UiS alene i norsk UH-sektor om denne typen helautomatisering av auditorier. Foreleserne gir beskjed om hvilke forelesninger de skal ha, det programmeres, og opptak og nettpublisering skjer automatisk.

– Det gir universitetet mulighet for svært høyt volum av opptak uten at det gir økte kostnader, sier Løkken.

Den formiddagstimen Univers er innom kontoret til NettOp-sjefen, er 59 personer inne og ser på 20 ulike forelesningsopptak på nett.

– De fleste ser på opptakene de første to døgnene etter at de er lagt ut, forteller utvikler Arne Thomas Lund Nilsen hos NettOp.
I tillegg til at forelesningene overføres til nett, overføres også forelesninger i fag med svært mange studenter direkte fra hovedauditoriet til andre klasserom, på grunn av plassmangel.

– Mange tror kanskje at salene er tomme når forelesningene kan sees både direkte og i opptak på nettet. Erfaringen fra vårt største auditorium, viser så langt at det ikke er tilfellet. Studentene møter opp, men nå har de i tillegg et verktøy de kan bruke til repetisjon eller for å få med seg forelesninger de av ulike grunner ikke kunne komme på, sier Løkken.

Studio
I tillegg til en ny helautomatisk forelesningssal lager NettOop også et helautomatisk studio, hvor de som ønsker å forhåndsprodusere mer profesjonelle opptak av undervisning, kan bestille tid, trykke på en knapp og gå i gang uten at det trenger å være andre til stede. Dette rommet kan også brukes til
nettkonferanser.

-Det blir et forseggjort studio som sparer oss for mye arbeid, og det blir enklere for lærerne og andre som ønsker å bruke det, sier Løkken