MENY

Nettverk for velferdsforskning er opprettet

I begynnelsen av oktober ble Nettverk for Velferdsforskning formelt opprettet som forskningsnettverk ved Universitetet i Stavanger.

Høstfarget tre utenfor Ellen og Aksel Lunds hus på UiS Stillingen som faglig leder ved Nettverk for velferdsforskning vil om kort tid bli utlyst.

Morten Tønnessen, prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kan fortelle at det nå jobbes med å få på plass en styringsgruppe for nettverket, og at stillingen som faglig leder for nettverket om kort tid vil bli utlyst.

Bakgrunn for opprettelsen

Nettverk for velferdsforskning er et initiativ fra Det samfunns-vitenskapelige fakultet, men involverer også andre fakultet. Tanken er å samle alle som er interessert i velferdsproblematikk og som ønsker å forske på dette området.

 – Samtidig skal nettverket samarbeide med andre aktører i regionen for at vi sammen skal kunne ta på oss større oppgaver knyttet til velferdsforskning i konkurranse om forskningsmidler.

Allerede i vår ble det arrangert en første workshop for forskere på UIS som jobber med velferdsproblematikk. Her fikk deltakerne smakebiter av hva en del forskere jobber med i dag. Det var også et segment om Siw-saken, hvor Sarah Hean (UIS, leder av COLAB – Collaboration within Criminal Justice Services), Thomas Ergo (Stavanger Aftenblad) og Sverre Nesvåg (leder for KORFOR – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, og førsteamanuensis II ved UiS) deltok. Her ble det sett på hvilke implikasjoner Siw-saken kan ha for velferdsforskning.

Siw-saken som casestudie

 – Etter at vi hadde et panel om Siw-saken på workshopen i vår har COLAB tatt tak i velferdsproblematikken som denne saken bringer opp, forteller Tønnessen.

I samarbeid mellom UIS og Stavanger Aftenblad har mange av artiklene om Siw-saken nå blitt oversatt til engelsk, med støtte fra Fritt Ord. Tanken er at Siw-saken kan brukes som en case i undervisning og opplæring, også utenlands.

COLAB skal også forske på hvilken rolle stereotype holdninger spiller innen velferdssystemet, og hvordan dette kan påvirke oppfølgingen av mennesker som sliter med en kombinasjon av rusmisbruk og psykiske lidelser. Spørsmålet er hvordan folk med sammensatte utfordringer kan bli godt ivaretatt.

Siw-saken har vært stor lokalt, i likhet med barnevernssaken om Glass-jenta. Dette er to eksempler på at Stavanger Aftenblad har brukt krefter på gravejournalistikk for å sette fokus på sårbare grupper i samfunnet. 

Faglig leder for nettverket skal ansettes

En treårig prosjektlederstilling som faglig leder av Nettverk for velferdsforskning vil snart lyses ut. Lederen for nettverket skal støtte opp under nettverkets forskningssatsning med særlig fokus på å få ekstern finansiering til nye forskningsprosjekter knyttet til velferd.

– Vi er på jakt etter en aktiv forsker som samtidig er god på forskningsledelse, sier prodekanen.

Han understreker at den faglige lederen av nettverket bør være en som selv forsker på velferdsproblematikk, og som kan motivere organisasjonen til å gjøre et løft for hele velferdsforskningen på UiS.

Norge i verden

– Norge er på mange måter et privilegert land, fordi vi er et av verdens rikeste land og også et av de landene i verden som blir høyest rangert når det gjelder levekår. Samtidig er det tydelig at vi fortsatt har utfordringer her hjemme, ikke minst med tanke på sårbare grupper, sier Tønnessen.

Han trekker frem det kombinerte fokuset på likhet og frihet som det mest verdifulle trekket ved den nordiske velferdsmodellen.

– I den grad den nordiske modellen kan være en modell for andre land, er det nettopp kombinasjonen likhet og frihet som kan by mennesker på like muligheter i livet. Her har Norge noe å bidra med også i en internasjonal sammenheng. Men vi må heller ikke glemme at vi også har mye å lære av andre land og kulturer, sier Morten Tønnessen.

Han fortsetter: – Å gi folk gode levevilkår, og reelle muligheter til selv å velge hva de vil gjøre ut av livet, er noe av kjernen i samfunnsoppdraget vårt.

Tekst og foto: Nina Skarpsno Heide
 

Portrett Morten Tønnessen

Tanken er å samle alle som er interessert i velferdsproblematikk og som ønsker å forske på dette området, forteller Morten Tønnessen.