MENY

NHO-stipend til Plastid AS

Plastid AS er ett av syv selskaper som fikk stipend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse. Stipendet er på kr 500.000,-.

Stipendet ble delt på NHO-arrangementet Småtinget.
- Dette er en tildeling som vil styrke Plastids posisjon på det internasjonale markedet, sier daglig leder i Plastid AS, Rosalind Russell.

- På en konferanse om internasjonal bioteknologi i Montreal i juli fikk vi gode tilbakemeldinger på teknologien våre både fra akademia, industrien og offentlige myndigheter, sier Rosalind Russel.

Konferansen var også nyttig fordi den ga oss impulser på hvilke områder som vi kan bruke vår teknologi og investeringer.

- Nå er vi i ferd med å følge opp markedsmulighetene i Australia og Canada med tanke på å overføre teknologien i planter som kan brukes i biobrensel, og vi følger opp kontaktene på disse områdene.

- I den videre internasjonale utviklingen ønsker vi kontakt med personer som bidra til å utvikle strategien. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra  markedet i Storbritannia hvor det er planer om å se på de muligheter som teknologien til Plastid har i en industriell sammenheng.på veien videre.

Les mer om Plastid.

Selskapet Plastid AS er det første biotekselskapet til Universitet i Stavanger og er etablert i Rogaland iPark Inkubator. Prekubator, Stavanger-regionens -Technology Transfer Office (TTO) har bistått i kommersialiseringen av Plastid AS.

- Felles for vinnerne er at teknologiene til selskapene har stort internasjonalt potensial, sa NHO-styreleder Leif Frode Onarheim under tildelingen.

Alle vinnerne er høyteknologiske og kunnskapsbaserte prosjekter. De fleste av dem har utgangspunkt i universitets- og forskningsmiljøer. Stipendene ble delt ut på NHO-arrangementet Småtinget.

I grunngivelsen heter det at selskapet har en tydelig strategi og et dedikert team. Teknologien virker å ha stort potensial. Plastid AS har etablert samarbeid med et internasjonalt selskap, og har internasjonal deltakelse i styret. Metoden er patentert.

Tekst: Egil Rugland
Foto: Håkon Vold