MENY

NHS og IØL går fra hverandre

Universitetet i Stavanger får ett ekstra institutt. Det blir konsekvensen når Norsk Hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelsesfag (NHS-IØL) blir delt i to.

Helt siden disse fagmiljøene ble slått sammen i 2002, har det vært motstand mot ordningen. I stedet for synergieffekter fikk instituttet snarere en økende frustrasjon.


– Hvis jeg skal bruke en analogi, var det et tvangsekteskap som ble inngått i 2002. NHS har ønsket skilsmisse hele veien, sa ansattrepresentant Lene Fosshaug under debatten i universitetsstyret.

Under samme tak
Den såkalte skilsmissen ble godkjent av styret i går, under en håndfull forutsetninger. Samfunnsvitenskapelig fakultet er blant annet pålagt å utarbeide en plan for opptrapping av opptaket ved begge institutter i løpet av de neste fem årene.
Målet er henholdsvis 600 og 850 studenter ved NHS og IØL. Instituttene skal også fortsette å bo under samme tak. Det skal også utredes mulige muligheter for effektivisering av bachelorprogrammene.

En fjerde forutsetning er at det utredes om det skal opprettes et senter for anvendt finans for å styrke fagmiljøene i økonomi, administrasjon og ledelse.