MENY

Ni millioner til utdanningsforskning

Universitetet i Stavanger har fått bevilget ni millioner kroner fra Forskningsrådets PRAKUT-program til forskning om lærerutdanning og profesjonsutvikling.

PRAKUTs overordnede mål er å bidra med praksisrettet kunnskapsutvikling som styrker barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningene. Målet er samtidig å styrke FoU-arbeidet i lærerutdanningene og sikre en bedre sammenheng mellom profesjonsutdanning og praktisk yrkesutøvelse.

Programmet finansierer forskning innenfor læring i barnehager, læring i grunnopplæring og videregående opplæring, lærerutdanning og profesjonsutvikling og læring i ulike samfunnskontekster og arenaer. Forskningsprogrammet har en samlet bevilgningsramme på 115 millioner kroner. UiS har fått bevilget 9 av de 28 millioner som er øremerket lærerutdanning.

Kartlegger styrker
Forskningsprosjektet skal gjennomføres av forskere som er tilknyttet Læreres undervisningskunnskap (LUK), et av UiS sine programområder for forskning. Leder for LUK, professor Elaine Munthe, forteller at forskerne blant annet vil se på lærerutdanningene og forholdet mellom opplæring på campus og i praksisfeltet.

- Vi skal kartlegge hvilke styrker i praksisopplæringen som gjør at studentene utvikler kunnskap. Et konkret eksempel som vi skal ta for oss, er hva vi kan forvente av lærere på ulike trinn. Vi vet lite om lærerstudentenes situasjon når de er i praksis. Dette er kunnskap vi trenger for å utvikle lærerutdanningene, opplyser Munthe.

Internasjonale partnere
Fagene som skal undersøkes er engelsk, naturfag, matematikk og kroppsøving. Også pedagogikk og spesialpedagogikk inngår i prosjektet.

Førsteamanuensis Raymond Bjuland, som er prosjektleder ved UiS, sier at åtte praksisgrupper vil være involvert fordelt på de fire fagene når de observerer normalsituasjonen våren 2012 og intervensjonssituasjonen våren 2013.

- Den første tiden vil vi bruke til å utarbeide oppgaver og intervjuer som vil bli brukt i forskningen. Verktøyene vil vi bruke sammen med videoobservasjoner og fokusgrupper. En gruppe bestående av en forsker, en praksislærer og studenter vil dessuten utføre såkalte lesson studies for å finne ut om nye former for praksisopplæring kan gi effekt, sier Bjuland.

Styringsgruppen ved UiS består av førsteamanuensis Raymond Bjuland, førsteamanuensis Sissel Østrem og professor Elaine Munthe. Prosjektet har også internasjonale partnere. Hilda Borko ved Stanford University har forsket på profesjonell læring og utvikling siden 1960-tallet. Fra samme universitet kommer Aki Murato, som er ekspert på Lesson Study. Paul Conway fra Cork University College i Irland har forsket mye på lærerutdanning. I tillegg deltar forskere fra Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag.