MENY

Ni stipendiater og 20 sykepleieplasser

UiS får ni nye stipendiatstillinger og 20 nye studieplasser i sykepleie i forliket mellom regjeringspartiene og KrF om revidert nasjonalbudsjett.

Iselin Nybø foran skulptur på UiS. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Asbjørn Jensen.

I forliket mellom regjeringspartiene og KrF kom det ni millioner kroner til stipendiatstilinger ved UiS, UiA og Nord universitet og 100 studieplasser i sykepleie til sektoren. Det er nå klart at dette har resultert i 21 nye faste stipendiatstillinger, hvorav ni til UiS, sju til UiA og fem til Nord universitet. Av de 100 studieplassene i sykepleie går 20 til UiS.

I tillegg ligger det inne fire millioner kroner til vitenskapelig utstyr ved UiS, som kom i regjeringens fremlegg til revidert i mai.

Høyt på prioriteringsliste

Rektor Marit Boyesen er godt fornøyd med styrkingen av UiS i årets reviderte nasjonalbudsjett:

– Vi var spent på hvor mange stipendiatstillinger og studieplasser forliket ville resultere i og setter stor pris på det antallet vi nå har fått, sier hun.

Boyesen understreker at både stipendiatstillinger, studieplasser og vitenskapelig utstyr har stått høyt på universitetets prioriteringsliste hvert år.

– Tilførsel av faste stipendiatstillinger er et målrettet og godt tiltak for å styrke forskningen ved UiS. Vi er et ungt universitet med behov for å øke antallet stipendiatstillinger innenfor de fleste fagområder, sier Boyesen.

Et av landets mest søkte studier

De 20 nye studieplassene i sykepleie kommer også godt med. Sykepleiestudiet ved UiS er det åttende mest søkte i landet uansett studieretning, og det er stor mangel på sykepleiere i Rogaland. 

I tillegg til UiS har de 100 studieplassene i sykepleie gått til Universitetet i Tromsø (20), Høgskolen på Vestlandet (15), Høgskolen i Innlandet (10), VID (15), Høgskolen i Østfold (10) og Universitetet i Agder (10).

– Det er stort behov for å utdanne flere sykepleiere, og jeg er glad for enigheten mellom regjeringen og KrF. I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier  forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Departementet sier i pressemeldingen at fordelingen av rekrutteringsstillinger er laget ut fra hvor mange midlertidige stillinger som de tre institusjonene fikk i 2016. Denne fordelingen tilsvarer også andel av nye stillinger totalt til disse institusjonene siden 2014. I 2016 fikk UiS 16 midlertidige stipendiater, UiA 13 og Nord universitet 10.