MENY

Nina Helgevold disputerer

Universitetslektor Nina Helgevold disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 6. mai med avhandlingen ”Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet. En kvalitativ studie av interaksjonsformer på ungdomstrinnet”.

Hvordan bidrar nye arbeidsformer til å skape endrede vilkår for læring og sosialisering på ungdomstrinnet? I Helgevolds avhandling analyseres undervisning og læring som institusjonelle fenomen. Studien er basert på et langvarig feltarbeid i et norsk ungdomskoleklasserom.

Arbeidsformer i det moderne klasserommet er i endring og utformes i brytningen mellom det etablerte og det nye. I avhandlingen diskuteres hvordan innføring av arbeidsplan og studietimer bidrar til en tydeligere individualisering av elevers læring og sosialisering i klasserommet. Det pekes videre på at den enkeltes rett til å ivareta egne individuelle interesser samtidig utfordrer og vanskeliggjør et tradisjonsbasert faglig fellesskap som lærings- og sosialiseringsarena for elevene.

I avhandlingen stilles det spørsmål ved de vilkår for læring og sosialisering som den individualiserte opplæringen tilbyr elevene, og det argumenteres for at disse vilkårene kan bidra til å ekskludere elever fra deltakelse i skolens virksomhet. Det argumenteres videre for en revitalisering av klassefellesskapet som en betydningsfull lærings- og sosialiseringsarena for elevene.

Tid:
Fredag 6. mai kl. 12.00
Sted: Arne Rettedals hus, auditorium Ø-130

Prøveforelesing: kl. 10:00 samme sted.
Oppgitt emne for prøveforelesing:
”Klasseromsforskning og undervisning i endring: utviklingslinjer og aktuelle posisjoner.”

Bedømmelseskomité:
1) Dosent Fritjof Sahlström, Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki, Finland
2) Professor Trond Eiliv Hauge, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo
3) Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger (koordinator)

Hovedveileder: Professor Stein Erik Ohna
Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, UiS

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS