MENY

Nobelprisvinner om finanskrisen

Nobelprisvinner i økonomi Finn Kydland, som også er professor II på Universitetet i Stavanger, vil gi et foredrag om USAs bankkrise og valg av politiske tiltak mandag 19. januar. Foredraget er åpent for alle interesserte.

Finn Kydland har kalt foredraget sitt  "Tanker omkring USAs bankkrise og valg av politiske tiltak". Hans innlegg om finanskrisen og dens effekter skjer mandag 19. januar kl 14-15 på rom 317 på Norsk Hotellhøgskole (EAL-H317). 

Kydland er professor ved Carnegie Mellon University og University of California. I 2004 fikk Kydland Nobelprisen i økonomi sammen med Edward C. Prescott for deres bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori: den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturenes drivkrefter.

Kydlands forskning dreier seg særlig om hvordan politikere bør lage og kommunisere regler for deler av politikkutøvelsen. Slike regler kan føre til at publikum får større tillit til de politiske institusjonene, heter det på Wikipedias side om forskeren.

Et skup
På seminaret mandag skal altså Kydland snakke om den nåværende amerikanske økonomien, og forankre foredraget sitt om finanskrisen i sin egen forskning og egne modeller.

– Kydland har jobbet med makroøkonomi og konjunktursvingninger, og det blir interessant å høre en nobelprisvinners perspektiver på den finanskrisen vi er midt oppe i. For oss som driver med økonomi, er det spennende å kunne ha samtaler med en så dyktig forsker. Hans dype innsikt i makroøkonomiske problemstillinger er også interessante for oss som ikke direkte jobber med makroøkonomi, sier økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Institutt for økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger.

Kollega Klaus Mohn er like begeistret:

– At en norsk nobelprisvinner foreleser ved UiS over et så brennaktuelt tema som finanskrisen er litt av et skup for det økonomiske fagmiljøet her ved UiS. Jeg gleder meg til besøket, sier førsteamanuensisen.