MENY

Nobelt oppdrag for Hillesund

Førsteamanuensis Terje Hillesund ved Universitetet i Stavanger er invitert til å holde foredrag ved Nobelsymposiet i Stockholm neste år.

Førsteamanuensis Terje Hillesund ved Universitetet i Stavanger er invitert til å holde foredrag ved Nobelsymposiet i Stockholm neste år.
Det prestisjetunge arrangementet, som avholdes i juni 2009, skal handle om digitalisering av vitenskapelig litteratur. Hillesund skal snakke om hvordan man kan gjøre websider for forskning mer lesbare for brukerne.
– Jeg må jo si at det er en ære å bli invitert, sier Hillesund.

Revolusjon
I humanistisk-vitenskapelige miljøer regnes overgangen til digitale medier som ”en ny Gutenberg-revolusjon”. Tidligere var mye av forskningsmaterialet vanskelig tilgjengelig for de fleste. Gamle bøker, manuskripter og leirtavler kunne ikke flyttes fordi de er skrøpelige. Mange publikasjoner og gjenstander lå lagret i godt beskyttede arkiver, som forskerne måtte oppsøke fysisk. Kopiering av artikler var tungvint og dyrt.
I dag fins stadig mer av den humanistiske arven i digital form og kan nåes av forskere verden rundt. Men hva innebærer egentlig denne revolusjonen? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i denne nye virkeligheten? For å diskutere dette har symposiekomiteen i Stockholm invitert en rekke eksperter på feltet. Terje Hillesund er en av dem.

– Kan få nerver
I symposiets internasjonale komité sitter representanter for noen av verdens mest velrenommerte universiteter, som Harvard, Cambridge og Universitetet i Bologna.
– Man kan få nerver av mindre, sier Hillesund spøkefullt.
Det første nobelsymposiet ble arrangert i 1965. Siden den gang har det blitt holdt nærmere 150 slike arrangementer. Symposiene tar for seg områder innen vitenskapen hvor det skjer store gjennombrudd, eller de omhandler andre emner av kulturell eller samfunnsmessig betydning.

Digital infrastruktur
Det er symposium nummer 147 som arrangeres i Stockholm i slutten av juni 2009. Det har fått tittelen ”Going digital – Evolutionary and Revolutionary Aspects of Digitization”. Hillesund har valgt å kalle sitt foredrag ”The Internet, Information and Digital Infrastructure: Why Worry about Reading?”