MENY

Nordaker skal lede Institutt for musikk og dans

Dag Jostein Nordaker er ansatt som instituttleder i fireårig åremålsstilling ved Institutt for musikk og dans (IMD).

Nordaker har doktorgrad innenfor pedagogikk/dans fra Aarhus universitet (2009), mellomfag i dans fra NTNU (1997) og hovedfag i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen (1992).

Han har vært fast ansatt som universitetslektor/førsteamanuensis ved IMD siden 1983 med undervisning innenfor pedagogiske og didaktiske fag. Tidligere har han blant annet vært fungerende instituttleder og prodekan ved instituttet.

Nordaker er i dag i en førsteamanuensisstilling som er delt mellom undervisningsledelse av IMDs utdanning innenfor dans, og undervisning i pedagogiske fag og musikk- og dansedidaktiske emner.

Han tiltrer i stillingen 1. januar 2012.