MENY

Nordsjølandene går sammen om bærekraftig energi

EU satser på ren energi og UiS er med på laget. Nordsjøregionene går sammen i et nettverk for å dra nytte av hverandres kunnskap ved overgangen til fornybare energikilder.

Krefter innenfor forskning, utdanning og næringsliv i Rogaland slår seg sammen med Skottland, Nord-Tyskland og Nord-Nederland for å utveksle kunnskap om overgangen fra fossilt brensel til fornybare energikilder.

Alliansen har fått navnet ENSEA (European North Sea Energy Alliance), og ble sparket i gang 8. oktober i Papenburg, Tyskland, med politisk deltagelse på høyt nivå fra de involverte landene.

Trippel heliks
Nettverket bygger på «trippel heliks»-modellen, hvor kunnskap, handling og finansiering samarbeider i klynger for å skape innovasjon. Kunnskapsklyngene i ENSEA-nettverket inkluderer over 20 forskningsinstitusjoner og over 90 milliarder euro i investeringer.

 - For å nå de energimålene man har satt seg i Europa er det viktig at landene samarbeider for å utvikle et stabilt energisystem med en stadig større andel fornybar energi, sier professor Mohsen Assadi ved Universitetet i Stavanger.

Han leder Senter for bærekraftig energi (CenSE), som sammen med Rogaland fylkeskommune og Lyse utgjør den norske delen av alliansen.

- Sammen skal vi skape energiløsninger for framtiden, sier Assadi.

Rogaland skal bidra med spesialkompetanse innen ren energi (for eksempel vannkraft) og bio- og naturgass.

Regionene i alliansen har hvert sitt spesialfelt:

  • Energy Valley, Nederland: Produksjon og transport av naturgass og elektrisitet.
  • Skottland: Fornybar og lavkarbonenergi.
  • Niedersachsen, Tyskland: Bærekraftig energi
  • Rogaland, Norge: Ren energi

Konkrete målsetninger
ENSEA skal øke konkurransedyktigheten til forskningsdrevne energiklynger gjennom bedre koordinering og utnyttelse av forskning.

Nettverket har satt følgende konkrete målsetninger:

  • Forbedre forsknings- og utdanningssamarbeidet (Energy Academy) rundt Nordsjøen
  • Bygge et internasjonalt nettverk av store og små bedrifter
  • Måle og overvåke nettverksutviklingen gjennom sosial samhandling.
  • Bygge videre på eksisterende partnerskap i områder som for eksempel Sichuan-regionen i Kina for å åpne opp nye markeder

EU satser tungt på bærekraftig energi. EUs fornybardirektiv har et overordnet mål om at 20 prosent av energiforbruket i Europa skal komme fra fornybare energikilder innen 2020.

Gjennom EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling har ENSEA fått 3 millioner euro (22 millioner kroner).

Nordsjølandene går sammen om bærekraftig energi