MENY

Norge – et drømmeland

Samfunnsøkonom Greg J. Duncan fra Northwestern University i USA er en innflytelsesrik forsker på barns utvikling og familiebakgrunn. Han deltok nylig på en workshop ved Universitetet i Stavanger hvor han presenterte forskning som bidrar til å løfte fattige ut av fattigdom i USA. For ham framstår Norge som et drømmeland.

– Sett med amerikanske øyne har Norge en sjenerøs samfunnsmodell med tanke på barn og familie, som mange amerikanere nok kunne tenke seg å ha. For en amerikaner framstår Norge som et drømmeland, sier Greg Duncan.

Sosial nød og fattigdom er et stort problem i USA. Men også i Norge har vi et økende skille mellom fattig og rik. Forskning viser at barn både i USA og Norge arver sosial- og økonomisk status. Det vil si at barn som vokser opp med foreldre som ikke har utdannelse, sjelden tar utdannelse. Og barn som vokser opp i et hjem der foreldre går på trygd, vil sannsynligvis også gå på trygd.
Derfor er det også relevant for norske forskere å høre om forskningen Greg Duncan gjør på området. Han forsker på det som kan bidra til å bryte slike fattigdomssirkler. 
 
Barnehage – veien ut av fattigdom
Gjennom prosjektet New Hope har Duncan sammen med sine kolleger gjort en studie med over 100 000 barn i USA og Kanada. Studien viser at nøkkelen til velfungerende barn som gjør det bra på skolen, er blant annet å støtte opp om foreldrenes inntekter, samt å la barna som er mellom 2 og 5 år få gå i barnehage.

– Vår studie viste at barn som har gått i barnehage når de begynner på skolen, gjør det mye bedre på skolen enn de barna som ikke har gått i barnehage, forteller Duncan.

Duncan mener Norge representerer et drømmeland i forhold til å etablere gode ordninger for barn.
– I begynnelsen trenger barna å knytte en nær relasjon til foreldre, det sørger det norske systemet for gjennom rause foreldrepermisjonsordninger. Etter et år eller to eller tre er det utviklende for barnet å gå i en barnehage, slik som Norge legger opp til, forteller forskeren.

Hjelp til selvhjelp
Som fagperson er Duncan imponert over at Norge legger til rette for en politikk som er til det beste for barna. Han presiserer likevel at kulturforskjellene mellom USA og Norge er så store, at det aldri ville ha gått å innføre lignende modeller i USA.

– Kulturene våre er så forskjellig. I USA er det mest fokus på å hjelpe folk til å hjelpe seg selv. Sosialhjelp eller ”full barnehagedekning” er verken etablert eller forstått i USA. Det er en frykt i USA om at man skal gjøre folk avhengig av statlige støtteordninger, forteller Duncan.

Forskeren påpeker at landene har to diametralt forskjellige måter å tenke på.
– Her i Norge betaler man høyere skatt og har samtidig en oppfatning av at staten har det største ansvaret når det gjelder folks velferd. I USA har vi en såkalt familie-boble. Det er familiens ansvar at det går bra med familiens medlemmer. Det er slik at man i USA heller prioriterer å gi hjelp til folk som vil ta utdanning, og hjelp til de som allerede har arbeid, for å få dem til å klare seg selv, forteller Duncan.

– I tillegg til barnehage er det viktig for barnet at foreldrene har en inntekt som er til å leve av. Det er nemlig et stort problem i USA at selv om man har full jobb, strekker ikke pengene til. New Hope hjelper arbeidende fattige familier med pengestøtte slik at de kan løfte seg selv opp og over fattigdomsgrensen. Subsidiert helseomsorg og barnehager er en del av løsningen, forteller Duncan.

Nå krysser Duncan fingrene for at New Hope-prosjektet blir innført i flere stater i USA.

I to dager deltok Duncan på en workshop i regi av Institutt for økonomi og ledelse ved Universitet i Stavanger. Sammen med åtte andre forskere fra USA og én fra Kanada, var han invitert til å delta på workshopen som handlet om hvordan arbeidslivet virker inn på familien og barna.

De norske forskere som deltok kom fra Universitetet i Stavanger, IRIS, Universitetet i Bergen, Statistisk sentralbyrå i Oslo, Norges Handelshøyskole. Workshopen den 17. og 18. juni ble ledet av initiativtaker førsteamanuensis Mari Rege ved Institutt for økonomi og ledelse ved UiS.

Les mer om workshopen her.