MENY

Norge inn i europeisk satsing på innovasjon og teknologi

Regjeringen foreslår at Norge skal delta i Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) som nå er under etablering. – EIT vil være et viktig bidrag for å forene aktører fra akademia, næringsliv og utdanning i et tettere samarbeid om felles utfordringer på sentrale områder som klima og energi, sier statsråd Tora Aasland.

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) er ment å være et flaggskip i Europa for fremragende innovasjon, og er nært knyttet til EUs Lisboa-strategi for økt sysselsetting og vekst. EIT skal fremme og integrere høyere utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet, og skal komplettere andre initiativer og programmer innenfor forskning, utdanning og innovasjon i EU og deltakerlandene.

– EIT vil kunne inspirere til endring og ny utvikling i eksisterende institusjoner innenfor høyere utdanning og forskning, også i Norge. Norge har fagmiljøer som kan bidra inn i og høste resultater fra et slikt samarbeid, sier Aasland.

EIT skal også legge til rette for etableringen av nettverk og samarbeid gjennom såkalte kunnskaps- og innovasjonsnettverk (Knowledge and Innovation Communities - KICs). Dette vil være nettverk bestående av forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringslivsaktører. Nettverkene skal gjennomføre aktiviteter innenfor alle deler av det såkalte kunnskapstriangelet; forskning, innovasjon og utdanning. Næringsrettede anvendelser av aktivitetene vektlegges.

Det europeiske instituttet skal også bidra til økt mobilitet i det europeiske forskningsområdet og det europeiske høyere utdanningsområdet. Grader og vitnemål skal tildeles av de deltakende høyere utdanningsinstitusjoner. Institusjonene skal oppmuntres til å gi disse betegnelsen EIT-grader- og vitnemål.

Mer informasjon:
St.prp. nr. 56