MENY

Norge søker om romuniversitet

Norge har søkt om å få arrangere International Space Universitys sommerskole, Space Studies Program, i 2016. Planene innebærer blant annet romfartsleir i Stavanger med studenter fra hele verden.

Universitetet i Stavanger (UiS) er vertskap, med Norsk romsenter, Innovasjonsnettverket Space & Energy og Prekubator TTO som medarrangører. Bak dem står et samlet norsk romfartsmiljø.

– Dette er blitt et flott samarbeidsprosjekt, hvor hele akademia og industrien er med, sier professor ved UiS, som er koordinator for søknaden.

Dersom Norge vinner fram i konkurransen, vil 110 utvalgte romfartsstudenter fra hele verden få et ni ukers studieopphold på UiS sommeren 2016. De vil få undervisning av 50 forelesere, halvparten fra Norge og halvparten internasjonale. Studentene vil også få delta i to store romfartsrelaterte prosjekter, ett teknisk og ett vitenskapelig.

Mange støttespillere
Universitetene i Oslo, Bergen og Svalbard samt NTNU og Forsvarets forskningsinstitutt stiller seg bak søknaden. Andre støttespillere er Region Stavanger, Mars Institute , Norsk industriforum for romvirksomhet, Oceaneering, ONS, Laerdal, National Oilwell Varco og Kjeller Innovasjon.

Sommerkurs
International Space University (ISU) er en privat non-profit-organisasjon i Frankrike.

ISU arrangerer Space Studies Program (SPP) som et internasjonalt sommerkurs for spesielt dyktige bachelor- og masterstudenter i tillegg til deltakere fra næringsliv og akademia.

I februar blir det avgjort hvor ISU SPP skal avholdes i 2016.

Foto av rakettoppskyting