MENY

Norges første campushotell skal gi overskuddet til UiS

Som første norske universitet vil UiS få sitt eget hotell på campus. Overskuddet fra hotelldriften skal styrke universitetets virksomhet innen forskning og utdanning.

Ydalir leilighetshotell skal bygges på campus ved Universitetet i Stavanger. Slik vil Ydalir leilighetshotell se ut. Hotellet blir liggende sentralt på campus mellom Kjell Arholms hus, NRK Rogaland og Oljedirektoratet.

Leilighetshotellet er en gave til UiS og til Stavanger by fra Smedvig som feirer sitt 100-årsjubileum i 2015. Smedvig ønsket å gi en samfunnsnyttig gave som skal tilføre forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiS verdier over tid.

Driften av campushotellet er ment å tilføre UiS et årlig utbytte på flere millioner kroner. Utbyttet skal uavkortet gå til å styrke kompetansemiljøet ved UiS, for eksempel ved å finansiere forskning og nye professorater.

-En fjern drøm
Leilighetshotellet skal ligge på Ullandhaug slik at UiS kan huse sine gjesteforelesere, gjesteforskere og andre besøkende fra inn- og utland. Rommene kan også leies ut til andre aktører ved ledig kapasitet.

-Ved våre besøk til utenlandske universiteter har vi sett campushoteller vi skulle ønske vi hadde. Så langt har det vært en fjern drøm, men nå blir Norges første campushotell en realitet i Stavanger, sa rektor Marit Boyesen, da hun sammen med ordfører Christine Sagen Helgø tok imot gaven.

Viktig flaggbærer
-Vi ønsker å gi noe tilbake til byen og regionen hvor Smedvig har hatt hovedkontor i 100 år, sier administrerende direktør Odd Torland i Smedvig.

Han trekker fram Universitetet i Stavanger som en viktig flaggbærer i arbeidet med å drive kunnskapsutviklingen videre i regionen.

-Gaven skal gi varig verdi og varig avkastning til UiS. Det passer godt med vår langsiktige tenkning og hvordan vi forvalter verdier for framtidige generasjoner, sier Torland.

Smedvig har følgende formålsparagraf for tildeling av gaver og sponsormidler;
«Smedvig ønsker å prioritere gaver og sponsormidler spesielt rettet mot barn og unge. Det er en målsetting at midlene direkte eller indirekte skal kunne stimulere til både økt utdannelse og kunnskapsnivå for å kunne være til glede for regionen i et langsiktig perspektiv.

100 millioner kroner
Leilighetshotellet etableres som en stiftelse med tydelig definerte formål og vedtekter. Styret skal bestå av representanter fra UiS og Smedvig. Rammen for investeringen er satt til 100 millioner kroner og dekker kostnader til et ferdig leilighetshotell.

Bygget etableres som et energieffektivt bygg med lave driftskostnader. Materialvalgene vil gjøres med hensyn til bestandighet og prinsippet om at bygget skal «eldes med verdighet». Arkitektkontoret Lund & Slaatto har tegnet leilighetshotellet, som foruten 37 rom også skal inneholde egnede fasiliteter for å avholde disputaser.

Ydalir
Hotellet skal hete Ydalir. Ydalir var hjemstedet til den norrøne jakt- og vinterguden Ull, som man antar navnet Ullandhaug stammer fra.

Leilighetshotellet skal ligge sentralt på campus, som strekker seg over hele 1300 dekar fra rideskolen i sør til toppen av Ullandhaug.

Byggingen av leilighetshotellet kan starte høsten 2016. Hvis alt går etter planen, kan campushotellet stå klart til semesterstart 2017.

Tekst: Benedicte Pentz

Rektor Marit Boyesen, ordfører Christine Sagen Helgø,  Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland med modell av Smedvigs gave til Universitet i Stavanger og Stavanger by

Smedvigs gave til UiS og Stavanger by ble presentert på selskapets 100-årsjubileum. Fra venstre rektor Marit Boyesen, ordfører Christine Sagen Helgø, Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland .