MENY

Norges første digitale forlag lansert

Universitetet i Stavanger, Lyse, Sonans og Ipark går sammen om å opprette Greenbook, Digitalforlaget AS - landets første forlag som satser utelukkende på digital produksjon og distribusjon av læremidler.

Det nye forlaget ble presentert på en pressekonferanse i Oslo i dag. Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen ved UiS er styreleder og forfatter Anne Holt er blant styremedlemmene i selskapet.

All distribusjon vil foregå over nettet, og salg via lisenser til skoler, universiteter, høyskoler og større offentlige og private virksomheter. Slik vil brukere på alle nivåer få et digitalt alternativ som dekker hele opplæringsformålet, ikke bare deler av det. Dermed blir det enklere og tryggere for brukerne å ta spranget fra papirboken over i den digitale verden.

De digitale læremidlene skal gi langt bedre pedagogiske muligheter enn papirboken. De skal åpne for større differensiering og mer varierte læringsformer. Alle læremidlene skal – som et minimum – inneholde digitalisert tekst og en tilsvarende lydfil. I tillegg kommer interaktivitet, video, animasjoner og andre digitale innholdselementer som er egnet for vedkommende opplæringsformål. Læringseffekten vil alltid være det overordnede hensynet i utformingen.

Miljøvennlig
Digital produksjon og distribusjon medfører langt mindre belastning på miljøet. Derfor har initiativtagerne valgt å markedsføre sine digitale læremidler under betegnelsen greenbook.

Universitetet i Stavanger har et akademisk miljø med mange forfattere innenfor et bredt spektrum av fag. Rektor Aslaug Mikkelsen mener at dette er en spennende utfordring som gir mange muligheter.

- UiS har lang erfaring med utvikling av digitale læremidler. Dette gir oss et godt utgangspunkt, siden denne teknologien krever en annen tankegang og skrivemåte enn papirbøker. Dessuten er vi er et sterkt lag, bestående av fire store partnere som bidrar med ulik kompetanse. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes i denne satsingen, sier Mikkelsen.

Digital framtid
Lyse har omfattende virksomhet innenfor telekommunikasjon og distribusjon av underholdning og nyheter gjennom Altibox-konseptet til et stort antall husholdninger over hele landet, blant annet gjennom franchise-ordninger.

- Som distributør av innhold er vi i Lyse opptatt av å skille oss ut fra våre konkurrenter og vise de mange mulighetene som finnes for våre kunder. Framtiden er digital, fastslår konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse, og minner om at selskapet også er universitetsbygger.

- Derfor er det ekstra spennende å få delta i dette prosjektet sammen med Universitetet i Stavanger.

Sonans
Sonans driver landets største nettbaserte opplæringstilbud på videregående nivå gjennom Sonans Nettgymnaset, og har lang erfaring med digitale læremidler, også i vanlig skoleundervisning. Administrerende direktør Leif Morten Midtlyng i Sonans mener at tiden er svært riktig for en satsing på digitalt forlag nå.

- Greenbook passer som hånd i hanske med vår visjon og konsept Vi i Sonans har drevet med digitale læreverk siden høsten 2000. Siden da har vi hatt over 4.000 elever som har gjennomført undervisning med nettstøttet læring. Over halvparten av disse elevene har benyttet våre læreverk uten noen tilknytning til en fysisk skole, den andre halvparten har benyttet læreverkene i vårt stedbundne skoletilbud rundt om i landet. Tilknyttet oss er 15 nettforfattere og nærmere 20 nettlærere som følger opp all aktivitet våre elever gjennomfører i våre portaler. Som skoleeiere mener vi at framtiden ligger i digital tilgjengelighet, sier Midtlyng.

Ipark (tidligere Rogaland Kunnskapspark) har i en årrekke støttet oppstartbedrifter og bidratt til at de blir en kommersiell suksess.

- Ipark er inne i etableringen og utviklingen av det vi anser som en spennende mulig vekstbedrift, sier administrerende direktør Terje Handeland i Ipark.

- Utviklingen av digitale læremidler vil kreve en teknologisk utvikling med bidrag både fra pedagogiske fagmiljøer og underholdningssektoren. I denne prosessen kan vi bidra, sier han.

Utlyser forfatterstipender

Forlagets miljøvennlige utgivelsesform innebærer også langt lavere kostnader enn tradisjonelle papirbøker, noe vil sikre forfatterne en langt større andel av inntektene. Greenbook vil derfor kunne tilby sine forfattere en royaltysats som er dobbelt så høy som dagens normalkontrakter, det vil si 26-30 prosent av salgsprisen.

Greenbook utlyser nå tre forfatterstipender à kr 100.000 – ett for videregående opplæring, ett for høyere utdanning på norsk og ett for høyere utdanning på engelsk.