MENY

Norges første stipendiat i kiropraktikk

Stefan Malmqvist er Norges første doktorgradsstipendiat i kiropraktikk. Dette er et nytt, viktig steg i arbeidet med å få etablert en kiropraktikerutdanning ved Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

UiS er også i sluttfasen med å ansette doktorgradsstipendiat nummer to.
– De som blir doktorer i kiropraktikk hos oss, kan bli lærekrefter ved et fremtidig studium her ved UiS, sier dekan Marit Boyesen.

Nyansatte Stefan Malmqvist ble utdannet kiropraktor ved Anglo-European Chiropractic College i Storbritannia i 1984, og i 20 år drev han sin egen klinikk i Sverige.
– Så ble jeg interessert i forskning, og begynte på Karolinska Institutet, forteller han.

- Stort klyv
Etter hvert tok svensken en mastergrad i kiropraktikk ved sitt gamle universitet i England, før han tok en jobb i Helsingfors. 51-åringen har tidligere vært leder for den svenske kiropraktorforeningen, og har nå tilsvarende verv i Finland. Men så valgte han altså et helt nytt doktorgradsstudium i Stavanger.
– Da jeg så annonsen, tenkte jeg at dette blir et enormt klyv framover for utviklingen av en utdanning i Norge. Det ville jeg være med på, sier Malmqvist.

Mandag hadde stipendiaten sin første dag på Stavanger Universitetssjukehus, som vil bli hans arbeidsplass de neste tre årene. Under veiledning av professor Jan Petter Larsen ved SUS skal han forske på gravide kvinner med bekken- og ryggproblemer.
– Jeg vil gjerne se på kiropraktisk behandling versus konvensjonelle metoder, sier Malmqvist.

Lang satsing
Universitetet i Stavanger er det første i Norge som utlyser doktorgradsstillinger innen kiropraktikk. Dette er et viktig steg i arbeidet med å få etablert en kiropraktorutdanning her til lands, en satsing som har pågått siden 2002.

Kiropraktorene er den eneste store gruppen autorisert helsepersonell som ennå ikke har et eget utdanningstilbud i Norge. Denne saken har vært gjenstand for mye politisk debatt de siste årene. Norsk kiropraktorforening støtter UiS i sin satsing, og er glad for at de to doktorgradsstipendiatene nå kommer på plass.

– Det er første gang at slike stillinger blir utlyst i Norge. Vi setter veldig pris på at Universitetet i Stavanger oppretter forskningsstillinger med utgangspunkt i vårt fag, sier styremedlem Jakob Lothe til UiS Nettavis.