MENY

Norsk-sveitsisk samarbeid om diplomoppgave på UiS

To sveitsiske studenter fra Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) er i ferd med å gjøre diplomoppgaven i samarbeid med Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), UiS.

Alex Ruegg og Luzian Huerlimann kom til UiS i september og skal frem til jul gjøre ferdig oppgaven som har tema innen genomisk signalbehandling.

- Dette samarbeidet startet i forbindelse med min doktoravhandling i 2005, sier førsteamanuensis Tom Ryen, IDE. – Samarbeidet med professor Guido Schuster, HSR, resulterte i en avtale om at jeg ble veileder for to diplomoppgavestudenter fra HSR. Det er tredje gang at instituttet nå har to sveitsiske studenter for å fullføre diplomoppgaven.

Genomisk signalbehandling

- Tema er innen genomisk signalbehandling som i praksis er at signalbehandling brukes som et verktøy for å analysere gener og DNA, forteller Ryen. - Det er vanskelig å finne gener i et DNA uten å gå veien om et kjemisk laboratorium. Vi prøver likevel å gjøre dette bare ved hjelp av datakraft og smarte algoritmer. Algoritmene ser på egenskaper og mønstre i et DNA og gir tilbake en indikasjon på hvor genene er plassert. Dette kalles genprediksjon. Vi er helt avhengig av å jobbe sammen med folk som kan biologi.

Samarbeid biokjemi

- Derfor samarbeider vi med professor i biokjemi Peter Ruoff på Institutt for matematikk og naturvitenskap. På IDE er også førsteamanuensis Trygve Eftestøl og stipendiat Thomas Kjosmoen med på prosjektet.

- Samarbeidet om diplomoppgaver med de sveitsiske studentene gir oss nye kunnskaper innen genomisk signalbehandling.

Alex Ruegg og Luzian Huerlimann har begge en bachelor i elektroteknikk som bakgrunn.

- Dette er for det første en god anledning til å bli kjent med et annet internasjonalt miljø og for det andre å øke kunnskapene i engelsk, sier Ruegg og Huerlimann. - Vi er mest engasjert i å få til praktiske løsninger innen temaet genomisk signalbehandling og oppholder oss på den bakgrunn mest i datalaben.

Faglig oppfølging

- Så langt har vi fått god faglig oppfølging av både de ansatte på IDE og miljøet i biologisk kjemi, og vi er også med i faglige gruppediskusjoner som er svært nyttige for oss.

- De to sveitsiske studentene er lette å følge opp og er tydeligvis vant til å operere på selvstendig grunnlag, sier Tom Ryen. – Vi ønsker å publisere diplomoppgaven til de to sveitserne på en konferanse eller i et tidsskrift i ettertid.

De to sveitserne kommer fra en høgskole med 900 studenter.

- Det er større forhold på UiS, men det er likevel korte avstander mellom de faglige miljøene vi har behov for, sier Ruegg og Huerlimann. - Vi kommer også i kontakt med andre utenlandske studenter og har funnet oss vel til rette både på UiS og i byen.

ERASMUS

Alex Ruegg og Luzian Huerlimann er finansiert delvis via ERASMUS-programmet og drar tilbake til Sveits og Rapperswil med gode jobbmuligheter i sikte.

- Jeg har allerede fått jobb, sier Luzian Huerlimann.

- Jeg regner med å få jobb. Akademisk arbeidskraft i IKT er sterkt etterspurt i Sveits i likhet med i Norge, sier Alex Ruegg.