MENY

Norsk zulumisjon og religiøs endring

Universitetslektor Hege Roaldset (UiS) holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 24. september kl. 18.00.

Norsk misjon i Sør-Afrika ble innledet i 1844. Til tross for standhaftig innsats fra de første misjonærene og trofast støtte fra misjonsvennene i Norge, var ikke arbeidet i første omgang noen stor suksess. Først etter århundreskiftet ble resultatene av flere tiårs misjonsvirksomhet tydelige: fra omkring 1900 og fram til 2. verdenskrig ble antallet zuluer som var kristnet gjennom den norske misjonen tidoblet. Hva innebar dette for zuluene? Hvordan ble forkynnelsen tilpasset afrikansk virkelighet? I hvilken grad ble de kristne verdiene internalisert?

Foredraget finner sted i kafeen på Arkeologisk museum i Stavanger.