MENY

Norske Shells Geopris til Mateus da Costa

Mateus da Costa som går på spesialiseringsstudiet i geologi på UiS, fikk Norske Shells Geopris som ble delt ut ved Vinterkonferansen til Norsk Geologisk Forening. Prisen er på kr 30.000,-.

- Dette er en stor inspirasjon for meg, sier Mateus da Costa fra Øst-Timor.
Norske Shells Geopris er en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse.

Tittelen på presentasjonen til Mateus da Costa var: Pre-cenozoic to recent basin modeling of the Timor sea region: The implications for Petroleum systems.

Mateus da Costa har bakgrunn fra oljevirksomhet på land fra Øst-Timor og har tidligere arbeidet i oljedepartmentet i Øst-Timor. Det er Norad som finansierer oppholdet på UiS for Mateus da Costa. Han har oppholdt seg to år på UiS og har en bachelor i geologi som bakgrunn for geologistudiet på UiS. Han har også vært tatt opp på det internasjonale studiet i Petroleum Technology.

- Den nye geolaben har mye av æren for prisen, sier da Costa. Jeg har bokstavelig talt oppholdt meg der døgnet rundt. Geolaben har åpnet for helt nye faglige muligheter.

- Denne prisen er blant annet et tidlig resultat av betydningen av den nye geolaben, sier fagansvarlig for petroleumsgeologistudiet på UiS, førsteamanuensis Alejandro Escalona, Institutt for petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger.