MENY

NUFU-midler til UiS

Universitetet i Stavanger har for første gang fått tildelt bistandsmidler fra Nasjonalt program for forskning og utdanning (NUFU). UiS har totalt fått 3,5 millioner kroner i femårsperioden 2007-2011 til prosjektet Human Resources Development in Madagascar. Samarbeidspartner er Universitet i Tulear på Madagaskar.

Prosjektleder er professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap. 

- Midlene skal gå til miljøtekniske prosjekter, sier Torleiv Bilstad. Et hovedpoeng er å medvirke til å utdanne doktorgradsstudenter og gjennomføring av prosjekter. UiS vil to ganger i året dra til Madagaskar og veilede studenter og drive forskerbasert undervisning. Undervisningen vil også skje via nettet. Prosjektene vil i hovedsak være innenfor områder som marint miljø og olje. Det er også aktuelt med utveksling av doktorgradsstudenter.

- I fremtiden kan vi også tenke lignende bistandssamarbeid med land som Tanzania, Uganda og Indonesia for å nevne noen land.

NUFU-programmet med en finansiell ramme på 60 millioner kroner omfatter støtte til felles forskningsprosjekter, forskerutdanning og nettverk mellom norske institusjoner og universiteter i utviklingsland. Forskningssamarbeidet skal være langsiktig og basert på likeverdig partnerskap. Prosjektene skal være institusjonelt forankret og prioritert ved det enkelte universitet.

NUFU-programmet startet i 1991.Norad overtok ansvaret for programmet fra UD i 1999 og inngikk sin første avtale med Universitets og høgskolerådet (UHR) i 2001. NUFU er inne i sin tredje femårs programperiode (2001- 2005/2006). Finansieringsrammen for programmet har økt gradvis og er nå på 60 millioner kroner per år, samt øremerkede tilleggsbevilgninger til Sør-Afrika og Det palestinske området.

Les mer om NUFU-programmet