MENY

Ny alumnikoordinator

Kjell Kristoffer Stokke er ansatt som rådgiver for alumni og samfunnskontakt i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Han tiltrådte stillingen 1. juli.

Bilde av Kjell Kristoffer Stokke.

Stokke overtar etter Peter Schwarz, som har hatt stillingen siden 2009, og som nå har søkt nye utfordringer i privat næringsliv.

Utdannet siviløkonom
Kjell Kristoffer Stokke er 26 år og kommer fra Stjørdal. Han tok en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag før han flyttet til Stavanger og fullførte mastergraden som siviløkonom på Handelshøgskolen ved UiS.

Som student var han blant annet aktivt engasjert i Start UiS, arbeidet som studentambassadør for Handelshøgskolen og var med på å etablere lacrosselaget som nå er kjent som UiS Redhawks.

Under studiene jobbet han også deltid som kundekonsulent i DNB, hvor han var aktivt involvert i å etablere kontakt mellom bedriften og UiS-studenter.

Opptatt av ekstern kontakt og service
Stokke kommer fra en stilling som IT-konsulent og serviceleder i EVRY, med kontakt mot EVRY sine kunder i oljebransjen.

–Alle mine stillinger til nå har vært preget av kundekontakt, service og leveranse. Det er noe jeg ønsker å ta med meg videre i rollen som alumnikoordinator, sier han.

Han understreker at det blir viktig for UiS Alumni å opprettholde den gode kontakten internt med institutter og linjeforeninger.

Ønsker å skape gode ambassadører
–Jeg vil bygge videre på det gode arbeidet som Peter har gjort før meg, samtidig som jeg ønsker å sette mitt eget preg på stillingen. Jeg har ambisjoner om å øke synligheten av alumninettverket på tvers av fagretninger, øke medlemsmassen og å bevisstgjøre hvorfor et sterkt og velfungerende alumninettverk er viktig både internt og eksternt, sier Stokke.

–Jeg ønsker at våre alumner skal føle tilhørighet til universitetet, slik at de kan fungere som gode ambassadører for UiS. Om vi sammen kan fremme UiS sitt faglige og sosiale rennommé, er det en vinn-vinn-situasjon for begge parter.