MENY

Ny artikkel om menn i psykisk helsearbeid

Er det slik at menn med helsefaglig bakgrunn, som ikke når opp i yrker innenfor psyksisk helsearbeid, er tafatte, passive og ynkelige? Dette er tema for en ny vitenskaplig artikkel skrevet av førstelektor i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid Rita Sommerseth ved Universitetet i Stavanger.

Data viser at enkelte menn med sosialfaglig bakgrunn ikke når opp i forhold til kvinner når de søker arbeid i feltet psykiske helsearbeid for voksne. Er det slik at menn som faller utenfor kjønnsstereotypiene, plasseres i kategorier som tafatt, passiv og hjelpeløs eller ynkelig, og utestenges fra legitimitetssirkelen i omsorgsfeltet?

Disse spørsmålene stiller førstelektor Rita Sommerseth i en artikkel i det vitenskapelige tidskriftet Nordisk sosialt arbeid, nr.1, 2007. Artikkelen er en del av hennes mangeårige forskningsarbeid om kjønn og psykisk helsearbeid.

Sommerseth har undersøkt om noen menn befinner seg i en ”risikogruppe” i det øyeblikket de våger å søke stillinger på områder som i lengre tid har vært sykepleiernes enemerker? Er det slik at sykepleiere fungerer som ”voktere” over egne profesjonsområder og bare slipper inn sine egne? Sykepleiere er ofte i sentrale lederposisjoner og har sentrale roller når det gjelder rekruttering av personale til feltet psykisk helsearbeid for voksne. Få psykiske helsearbeidere med sosialfaglig profesjonsbakgrunn har oppnådd posisjoner som er sammenlignbare med sykepleiernes posisjoner i psykisk helsearbeid for voksne.

 - Det vil være utfordrende å se om det finnes slike tendenser også i utdanningen, sier førstelektor Rita Sommerseth ved UiS.

Artikkelen kan leses her: Nordisk sosialt arbeid (nr. 1, 2007).