MENY

Ny avhandling om norges keisere

Den virkelige store forfatteren av kongesagaen var ikke Snorre Sturlason, men den lærde Sæmund Sigfusson. Det mener Per Meldahl som forsvarer sin avhandling om norges keisere for dr. philos-grad ved Universitetet i Stavanger fredag 26. oktober.

Er Snorre Sturlason en genuin historisk forfatter i storverket om de norske kongene, eller er han en slags redaktør som kun ”setter sammen” partier fra tidligere skrevne bøker? Per Meldahl mener det siste og antyder at den virkelig store forfatteren i skapingen av kongesagaen var den lærde Sæmund Sigfusson (1056-1133), fra Odde på Island.

Fredag 26. oktober forsvarer han avhandlingen  ”Norges Keisere: Kongesagaen i klassisk-retorisk perspektiv.” for dr.philos.-graden ved UiS.

Bevart i Heimskringla
En har alltid visst at den lærde Sæmund frode, som studerte i eller ved Paris, skrev den første norgeshistorien, på latin. Denne boken har man alltid ansett som tapt. Per Meldahl mener at det kun er i den latinske versjonen denne boken er tapt, og at ganske mye av den ligger i Heimskringla fremdeles - og i andre kongesagahåndskrift - men i oversatt form, altså på norrønt mål. Man har oftest ansett boken for en relativt kort krønike. Den er tvertimot svær.

Per Meldahl søker å vise at det opprinnelige verket på latin var skrevet på en lærd måte, i imitasjon til den kjente latinske biografiserien av Svetonius om de romerske keisere: De vita Caesarum. Slike imitasjoner var helt vanlig blant de lærde, og en del av skolekulturen. Fremstillingen av de norske kongene følger den helt spesielle systematikken for disse latinske keiserfremstillingene

Lærd retorikk
Komparasjon mot Svetonius´ latinske verk viser at store deler av Heimskringla inneholder en kapittelsystematikk med helt særegne temakapitler, som er identiske med Svetonius´ narrative systematikk. Dette systemet, som vi finner som kontur i Heimskringla frem til stofflig tid ca. 1133, er så særegent – at i det øyeblikket man ser systemet, endrer man syn på den kulturelle bakgrunn for sagaens fortellerteknikk. Mange stilistiske element i kongesagaen er lærd retorikk, og ikke hjemlig og folkelig narrasjon, slik vi ofte har ment helt fra nasjonalromantikkens tid.

Disputasen finner sted ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Stavanger
Tid: fredag 26. oktober 2007 Kl. 11:00
Sted: UiS, Kjell Arholms hus, Auditorium 053

Prøveforelesninger torsdag 25. oktober, samme sted: Kl. 17:15 Selvvalgt emne: ”Sagastilen - muntlig-folkelig narrasjon eller klassisk-europeisk retorikk?”

Kl. 18:15 Tildelt emne: "Biografi som genre: Keiserbiografier og helgenvitaer"

Vurderingskommisjon:
1. Professor Magnus Rindal, Universitetet i Oslo
2. Professor Gunhild Vidén, Universitetet i Göteborg, Sverige
3. Professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen: Dekan, Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, UiS

Både disputas og prøveforelesninger er åpne for alle interesserte Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på Universitetsbiblioteket ved UiS