MENY

Ny avtale med Arkhangelsk

Universitetet i Stavanger har signert ny samarbeidsavtale med North Arctic Federal University (NArFU) i Arkhangelsk. Dermed styrker UiS sin aktivitet i nordområdene ytterligere.

NArFU er pekt ut som det viktigste universitetet på russisk side når det gjelder utvikling av nordområdene innenfor oljeaktiviteter.

UiS ønsker å bidra til denne utviklingen med sin kompetanse fra 40 år med forskning og utdanning på olje- og gassområdet.

Samarbeidsavtalen legger spesielt vekt på forskning på bærekraftig utvikling av naturressurser.

Bidrar til utviklingen
– UiS vil være en viktig aktør i nordområdene. Vi ønsker å bidra til utviklingen med kompetanse og norske standarder, i samarbeid med våre partnere i nord, sier prorektor Tor Hemmingsen.

Sammen med leder for eksterne relasjoner ved TekNat-fakultetet, Terje Frøiland, representerte Hemmingsen UiS under et besøk ved NArFU i november 2011. Anledningen var en norsk-russisk feiring av jubileene til vitenskapsmennene Mikhail Lomonosov og Fridtjof Nansen.

Besøket varte i fire dager og omfattet blant annet en internasjonal konferanse med fokus på muligheter i Arktis i samarbeid med industrien, universiteter og styresmakter.

Det ble også arrangert en workshop for unge forskere der to masterstudenter fra UiS deltok.

Sender søknad
Det var i tillegg møter om fremtidig samarbeid mellom NArFU og UiS og omvisning på nytt forskningssenter.

Oppfølging av samarbeidet fortsetter på UiS 18.-21. desember. Da kommer en delegasjon fra NArFU med viserektor for internasjonalt samarbeid, Marina Kalinina, i spissen.

Målet er å utarbeide en søknad til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Utenriksdepartementet om et femårig samarbeidsprosjekt.

Foto av Marina Kalinina, Elena Kudryashova, Tor Hemmingsen og Terje Frøiland, med den signerte samarbeidsavtalen.

Viserektor for internasjonalt samarbeid, Marina Kalinina, rektor Elena Kudryashova, prorektor Tor Hemmingsen ved UiS og leder for eksterne relasjoner ved TN-fakultetet på UiS, Terje Frøiland, signerer samarbeidsavtale.