MENY

Ny bachelor og master i matematikk og fysikk

Høsten 2011 starter et nytt bachelorprogram i matematikk og fysikk opp ved UiS, og høsten 2013 starter et nytt masterprogram i de samme fagene. – Helt fantastisk, sier student Pål Thingbø om det nye tilbudet.

– Etter at jeg begynte å studere matematikk har jeg fått enda mer interesse for det, sier Thomas Fredriksen.

Fredriksen, Pål Thingbø, Audun Sutterud og Sara Mari Afradi vurderer alle å ta den nye masterutdanningen i matematikk og fysikk. Nå går de på bachelor i matematikk med spesialisering i data eller fysikk. Fra høsten 2011 erstattes denne graden med en bachelor i matematikk og fysikk. Den nye masteren i matematikk og fysikk starter høsten 2013.

– Jeg ønsker å spesialisere meg innen matematikk fordi jeg føler at det er viktig at noen tar noen steg for å vedlikeholde matematikkompetansen i samfunnet. Det er ikke så mange unge som kan matematikk, og det er et problem. Dessuten er matte så gøy at det ikke er nok med tre års studier, sier Sutterud.


Styrking av realfag
Thingbø mener fag som matematikk og fysikk er en av grunnpilarene til et universitet.

– Jeg synes det er helt fantastisk at vi får de nye matte- og fysikkutdanningene. Det er bra at realfagsutdanningene på universitetet styrkes og at grunnleggende vitenskap vektlegges, sier han.

I dag reiser mange av matematikk- og fysikkstudentene til andre universiteter for å ta master etter å ha fullført bacheloren fra UiS. Afradi er fornøyd med at hun nå har mulighet til å ta master på UiS.

– For meg er det veldig positivt. Da slipper jeg å reise vekk, sier hun.


Grunnleggende fag
Sigbjørn Hervik, professor på Institutt for matematikk og naturvitenskap, mener det er viktig at et universitet har et godt tilbud innenfor matematikk og fysikk.

– De er blant de typiske universitetsfagene. Jeg mener at det ligger i et universitets ånd og sjel å ha en ordentlig matematikk- og fysikkutdanning. Det er grunnleggende fag for alle de teknisk-naturvitenskapelige fagene. Med både en bachelor og master vil universitetet ha et helhetlig studieløp å tilby studentene, sier han.


Etterspørsel på sykehus
Med en master i matematikk og fysikk kan du jobbe innenfor et bredt spekter av bransjer. Det er etterspørsel etter matematikere og fysikere på sykehus, ifølge Hervik.

– MR-maskinene og maskinene som brukes i stråleterapi er laget ved hjelp av kvantemekanikk. Du trenger matematikere og fysikere for å teste dem, sier han.

I Stavanger jobber mange innenfor oljebransjen etter endt utdanning.

– Et arbeidsområde kan for eksempel være modellering av væskegjennomtrenging i porøs stein, sier Hervik.

Dersom du tar pedagogikk i tillegg til masteren, kan du undervise på alle nivåer i grunnskolen og på videregående skole. Masteren kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram i matematikk og fysikk.


Algebra og kvantemekanikk
På bachelor i matematikk og fysikk lærer du å utføre grunnleggende matematiske analyser, som kalkulus. Andre viktige deler av utdanningen er lineær algebra og differensiallikninger. Du gjør eksperimenter på fysikklaboratorium, lærer om kvantemekanikk og elektromagnetisme. På både bachelor-og masternivå kan du velge om du vil spesialisere deg innen fysikk eller matematikk. Obligatoriske emner på master vil bli modellering, statistikk og feltteori.