MENY

Ny besøksrekord på Jernaldergarden

– Fjorårets rekord ble sprengt med hele sju personer! I fjor besøkte 20 150 Jernaldergarden på Ullandhaug, denne sesongen har 20 157 personer gjestet garden, sier Kaja Raa Storaker. Hun er tilbake som driftsleder og husfrue på garden og er strålende fornøyd med 2010-sesongen.

– Sesongen har vært svært vellykket og Inger Horve som har vikariert i husfruerollen må berømmes for strålende gjennomføring, sier Storaker, som akkurat rakk å komme tilbake fra svangerskapspermisjon til den siste måneden garden var åpen i år.

– Ny rekord skyldes godt og allsidig program, et fantastisk vikingmarked, jevnt cruise- og skolebesøk og til slutt Matløypa som ble arrangert i anledning Forskningsdagene. Totalt hadde Matløypa på Ullandhaug over 1200 publikummere og 723 av disse besøkte garden. Vi hadde åpent i fem timer denne søndagen og kan altså skilte med nær 150 besøkende i timen.  Det må vi si oss strålende fornøyd med! sier Storaker.

Endring i cruisevaner
Selv om det i år har kommet minst 20 flere cruisebåter til Stavanger enn i fjor, har ikke garden hatt markant oppgang i antall cruiseturister. Tilgangen har vært jevn med fjoråret.

– Cruiseturistene har endret adferd. Færre setter seg i buss og flere går på tur på egenhånd i sentrum. Handelsstanden merker nok best oppgangen i antall cruiseturister, sier Storaker.

Jernaldergarden har derimot etablert seg som et fast tilbud blant lokalbefolkningen i Stavanger. Flere fra nærmiljøet besøker
garden og tar med gjester på omvisning.  – Andre grupper som cruiseturister og skoleklasser svinger i  besøksadferd. Lokalturistene oppleves som stabile i sitt besøk, sier Storaker.

Nytt tak og flere studenter
– For neste års sesong gleder vi oss veldig til å fikse på takene på langhusene. Tilstanden på takene skal bli bedre med blant annet med ny never og nye torvholdstokker, sier Storaker.

Ellers ønsker husfruen på Jernaldergarden å se flere studenter og ansatte fra UiS på garden neste sesong. 

–  Universitetet ligger jo bare noen meter nedi bakken. Vi håper å få til et UiS-arrangement til våren, hvor vi kan fortelle om garden, vise oss fram og gjerne by på litt mat. Garden kan jo også benyttes til feiringer og markeringer som semesteravslutninger, sommerfester, fadderuker, private selskaper og det som måtte være. Man kan til og med overnatte i langehusene, sier Storaker - som selvfølgelig går for ny besøksrekord også i 2011.