MENY

Ny bok av Malcolm Kelland

Førsteamanuensis Malcolm Kelland, Institutt for matematikk og naturvitskap, har gjeve ut boka Production Chemicals for the Oil and Gas Industry på forlaget CRC Press (Taylor & Francis group).

 Det er det første gong at nokon har gjeve ut ei bok om kjemikaliar når det gjeld produksjon. Kelland sett søkjelyset på alle typar av kjemikaliar innan produksjon til nedihulls- og overflatebruk både onshore og offshore. Han gjev ein oversikt over alle tidlegare og noverande kjemikaliar med mange vanskelege referansar (over 2500) spesielt når det gjelde SPE-papers og patentar. Kelland har fokus på dei spesielle strukturane til kjemikaliene som virker.

Boka er meir egna for bruk innan forsking og utvikling, men kan vera til hjelp for studentkurs om produksjonskjemi. I boka drøfter Kelland òg dei miljømessige verknadene av bruken av kjemikaliar.