MENY

Ny bok fra Ingrid Alexander-Skipnes

Førsteamanuensis Ingrid Alexander-Skipnes, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, har gitt ut boka ”Cultural Exchange between the Low Countries and Italy, 1400-1600”.

I boka har hun brakt sammen internasjonalt kjente forskere i en samling av femten essayer som handler om kulturelle kontakter nord og sør for Alpene i løpet av tidlig moderne tid.

Boka er publisert av Brepols.

Bredden og kompleksiteten av kontaktene mellom de to regionene, og hvordan de påvirket hverandre, er et fascinerende tema. Den paneuropeiske vektleggingen styrker forskning innen kulturutveksling mellom nord og sør, som vist gjennom en rekke internasjonale konferanse og utstillinger som blir organisert omkring dette temaet.

Boka retter seg primært mot forskere som arbeider med kulturhistorie i den tidlige moderne perioden og gjenside utvekslinger mellom de to regionene, sør og nord for Alpene. 

Gjennom et bredt spekter av perspektiver belyser essayer de mange typer kontakter og de kreative resultater som skapes gjennom malerier, rustninger, manuskripter, skulpturer, incunabula, vevde veggtepper, kunstteori, malerteknikk, arkitektur og internasjonal forretningsliv i vekselvirkning med kulturell produksjon.