MENY

Ny bok fra Jan Bjarne Bøe

Jan Bjarne Bøe, professor i historiedidaktikk ved UiS, har gitt ut boken ”Å lese fortiden. Historiebruk og historiedidaktikk” på Høyskoleforlaget.

Boken handler om hvordan fortiden brukes i nåtiden; hvordan fortiden tolkes og løftes fram for å fremme ideologiske, kulturelle og politiske formål.

– Boken faller i to deler. Den første delen drøfter begrepene historiebruk og historiedidaktikk foruten hvordan man kan forstå tiden og stedet. Den andre delen er drøfting av og eksempler på hvordan ulike grupper og institusjoner har brukt fortiden – den kommersielle og offentlige historiebruk, skolens og politikkens historiebruk, foruten et kapittel om hvordan forestillingen om vikingen har vært brukt gjennom tiden, sier Jan Bjarne Bøe.

Fagfeltet historiedidaktikk er en spesialitet i historievitenskapen, men med nær slektskap med pedagogikk. Faget er interessert i å forstå hvor "møtet mellom fortiden og den brukere finner sted, og hvordan dette møtet kan legges til rette:"

 – Brukere av fortiden er elever i skolen, studenter som arbeider med historiefaget, besøkende på museer, turister foran pyramidene og andre merksteder. Kort sagt gjelder det de aller fleste av oss, sier Jan Bjarne Bøe.

Han forteller at historiedidaktikken har gjennomgått en sterk utvikling de siste 10-15 årene. ”Å lese fortiden” er slik sett et bidrag i å videreutvikle faget.

”Å lese fortiden. Historiebruk og historiedidaktikk” er ment som del av pensum i Masterstudiet i historiedidaktikk som starter ved UiS i august 2007 og går over to år. Denne boken er en videre utdyping av hans tidligere bok ”Bildene av fortiden. Historiedidaktikk og historiebevissthet” (2002) som brukes ved de fleste universitet og høyskoler i Norge og ved flere universiteter i Danmark og Sverige.

Jan Bjarne Bøe har skrevet 10-15 bøker om historiedidaktiske emner.