MENY

Ny bok om muligheter og utfordringer i barnehagen

Går barnehagens fokusering på skoleforberedelse på bekostning av noe? Hvordan bør man arbeide med begrep fra matematikk og naturfag i barnehagen? Kan musikk lære barn om følelser? Dette drøftes i «Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningspersektiver».

Boken er redigert av professor Marit Alvestad og førsteamanuensis Torill Vist ved Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS og alle forfatterne er, eller har vært, knyttet til Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS.

Ulike tilnærminger
Bokens utgangspunkt er førskolelæreren som pedagogisk leder og det mangfold av læringskulturer som finnes i norske barnehager. Redaktørene har lagt vekt på å inkludere ulike tilnærminger til barnehage slik man finner dem hos forskere med forskjellig faglig, teoretisk og praktisk bakgrunn.

De har derfor delt boken inn i det de har kalt samfunnsvitenskapelige, naturfaglige, estetisk faglige og etiske blikk på barnehagepedagogikk. Enkeltkapitlene viser nyere og aktuell barnehageforskning og forskning knyttet til førskolelærerutdanningen.

Endrede barnehager
- De store forandringene barnehagen har gjennomgått de seinere årene, gjør at behovet for ny kunnskap om det barnehagevitenskaplig forskningsfeltet har økt, og denne boka er et viktig bidrag til å belyse læringsarbeidet i barnehagen ut fra et flerfaglig perspektiv sier Marit Alvestad som tror boken vil få betydning ikke bare både for lærerutdanning og studenter, men også for ansatte i barnehager og oppvekstsektoren.

Trenger mer forskning
Torill Vist forteller at målet med boken er å bidra til mer forskning om barnehager og barnehagepedagogikk.

- I tillegg til å formidle forskning fra programområdet «Læringskulturer i barnehagen» ønsker vi å vise eksempler på mulig forskning for studenter og ansatte i barnehagesektoren og presentere sentrale barnehagefaglige temaer til debatt. Vi ønsker også å styrke muligheten til å drive forskningsbasert undervisning, sier hun.