MENY

Ny bok om navn som ender på -stad

I alle de skandinaviske landene finner en navn som ender på ”-stad”. Det hersker ulike oppfatninger om opphavet til navnetypen og nå foreligger en ny bok om temaet.

- Bostedsnavn som ender på ”stad” er den mest omdiskuterte navnetypen, og nå rokkes det ved gamle teorier, sier prorektor og språkprofessor Inge Særheim ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Sammen med Per Henning Uppstad og Åse Kari Hansen Wagner fra Universitetet i Stavanger har han samlet og redigert artikler fra det 33. forskersymposiet i regi av NORNA-komiteen på Utstein Kloster i 2004.

Symposiet ble arrangert av UiS (tidligere Høgskolen i Stavanger) og emnet var ”Busetnadsnamn på -staðir”.

Ny teori
Den gamle teorien tar utgangspunkt i de islandske sagaer og vikingtiden. Av fortellinger fra den tiden går det gjerne fram at garder med staðir-navn har fått navn etter personer som har bodd på garden, som Geirmundr på Geirmundarstaðir, Hallkell på Hallkelsstaðir og Auðunn på Auðunarstaðir.

- I nyere forskning er det imidlertid pekt på at selv om en god del navn har personnavn som førsteledd, som Gudmund i Gudmestad, Ingvald i Ingvaldstad og Sigmund i Sigmundstad, så har flertallet av dem en naturbenevnelse e.a. som førsteledd, for eksempel skog i Skogestad og haug i Hogstad, sier Særheim.

UiS-professoren nevner flere eksempler:
- Hæstad: et sted som ligger ved en høyde
- Sæstad: et sted ved et vann
- Oppstad: et sted som ligger høyt

Forskerne fører dessuten navnetypen lenger tilbake i tid. Norske navn med denne endelsen kan gjerne gå tilbake til ca. 300–400 e.Kr.

Tverrfaglig
Symposiet som ble arrangert på Utstein Kloster, var et tverrfaglig arrangement, der målet var å utvikle kunnskap om denne typen bosetningsnavn fra fagfeltene historie, arkeologi, språkvitenskap og navneforskning.

Boken gis ut i Uppsala av NORNA-forlaget i samarbeid med Universitet i Stavanger.

NORNA er navnet på Den nordiske samarbeidskomiteen for navneforskning, en sammenslutning av nordiske navneforskere og navneforskningsmiljø. Komiteen ble etablert i 1971.